(+31)040 - 304 60 58

De weg komt naar u toe

Boeken

De weg komt naar u toe

Aurelius Augustinus
€ 37,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Augustinus (354-430) weet na zestien eeuwen nog menig lezer te boeien. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Als geen ander weet hij de rijkdom van bijbelse geschriften en de christelijke geloofsgeheimen voor allerlei mensen toegankelijk te maken. Aan zijn luisteraars en lezers verkondigt hij daarin Jezus Christus als een weg tot God. Door zijn komst is die weg naar ons toegekomen. Het boek bevat de Nederlandse vertaling van 43 bewaarde preken over teksten uit het Johannesevangelie; van 35 preken verschijnt die vertaling nu voor het eerst.

De preken maken deel uit van toespraken die Augustinus hield tijdens liturgische samenkomsten van de christelijke gemeente en vallen onder de sermones de scripturis, preken over bijbelteksten. Ze kenmerken zich door een grote pastorale aandacht.

Specificaties

ISBN
9789055737673
Oorsponkelijke titel
Sermones de scripturis 117-147A + 368
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
368 pagina's
Uitvoering
Gebonden boek met leeslint
Verschijningsdatum
14 Februari 2007
Verschenen in de serie

Recensies

Op: http://www.wapenveldonline.nl/
"De levensnabijheid van Augustinus' preken is opvallend. Vaak wordt in dit verband gewezen op het feit dat Augustinus de mensen aanspreekt in hun verlangen naar geluk. Voor mij heeft de nabijheid van Augustinus het meest te maken met zijn rusteloze vragen. Telkens vuurt hij nieuwe vragen af op de tekst. Het geloof zoekt naar inzicht. En ook als de antwoorden niet (meer) bevredigen, dan toch laat Augustinus op inspirerende manier zien dat het bevragen van de bijbel helemaal thuishoort in de traditie van de kerk. De indruk bestaat vaak dat de traditie de toegang van hedendaagse hoorders tot de Schrift kan belemmeren. De vertalingen van Augustinus maken duidelijk dat ook precies het omgekeerde mogelijk is. Lezend in Augustinus ben ik me gaan afvragen of een goede vertaling van bijvoorbeeld de preken van de Reformatoren op een zelfde manier zijn weg zou vinden naar moderne lezers. Zou bij hen dan het element van de interactie of de gevoeligheid voor de situatie van de hoorders ook zo duidelijk naar boven komen? Het werk van de vertalers in Eindhoven maakt in ieder geval duidelijk dat het vertalen van oude teksten uit de christelijke traditie ongekende mogelijkheden in zich bergt."
Aart Nederveen

In: Criterium, jrg.36, nr.3
"We mogen blij zijn dat er nog steeds zoveel belangstelling is voor het werk van Augustinus. We kunnen er winst mee doen."
L. Vogelaar

In: Friesch Dagblad, 13 september 2008
"Lezers die het belang van Augustinus inzien, leven intussen in een gelukkig tijdvak van onze vaderlandse geschiedenis. Sinds een jaar of tien worden stelselmatig de preken van Augustinus in het Nederlands vertaald. Een paar jaar verschenen bijvoorbeeld alle preken van hem over Matthe?s. Recent verscheen een bundel met diens preken over het evangelie naar Johannes: De weg komt naar u toe. Alle 43 preken die van Augustinus bewaard zijn over Johannes, zijn hierin opgenomen (waarvan 35 voor het eerst in het Nederlands!).
(Tjerk de Reus)

In: Vissers Latijn, jrg. 29, nr. 4 (februari 2008)
"Augustinus is erg concreet en heeft daarmee ook een duidelijke boodschap aan ons. Zijn preken hebben nog weinig aan actualiteit ingeboet. Het onophoudelijk afvuren van vragen op de teksten zorgt ervoor dat je veel meer in teksten gaat zien dan zichtbaar is bij een eerste oppervlakkige lezing en dan dus helpen in het dieper verstaan van de Schrift. Het is terecht dat wel wordt opgemerkt dat de Bijbel telkens weer als nieuw is.
[...]
Meestal zorgt de verrassende toegankelijkheid en eenvoudigheid van Augustinus' uitleg ervoor dat het lezen van zijn preken een grote verrijking is.
Wat mij betreft wordt het lezen van een aantal preken van deze kerkvader verplichte kost voor alle theologiestudenten vandaag de dag, alleen al om inzicht op te doen in de manier waarop Augustinus met teksten omgaat om die inzichtelijk te maken voor zijn toehoorders.
[...]
De schreeuw van onze tijd is die naar geluk, bevrediging, liefde. De ontdekking van het tekortschieten van wat onze maatschappij te bieden heeft. Augustinus heeft een boodschap die daar op ingaat en die wel de vervulling biedt; een boodschap van genade en liefde. Daarom, wat De weg komt naar u toe betreft: Tolle Lege!".
(Gerrart van Rhee) 

In: Hervormde Kerkbode, 25 januari 2008
"Het lezen van preken van Augustinus blijft de moeite waard. Aan de ene kant merk je de afstand in tijd en het verschil in culturele situatie. Niet in de laatste plaats de pastorale bewogenheid van Augustinus maakt dat er herkenning is over de grenzen van tijd en cultuur."
(Ds. P. de Vries)

Op: www.boekhandelwesterhof.nl, boekbesprekingen 2008
"Augustinus was een toegewijde pastor, een creatieve uitlegger van de Bijbel en een diepzinnig theoloog. Deze buitengewoon actuele preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg."
(Ds. Jenno Sijtsma)

In: Wapenveld, jrg. 57, nr. 4 (augustus 2007)
"De indruk bestaat vaak dat de traditie de toegang van hedendaagse hoorders tot de Schrift kan belemmeren. De vertalingen van Augustinus maken duidelijk dat ook precies het omgekeerde mogelijk is. Lezend in Augustinus ben ik me gaan afvragen of een goede vertaling van bijvoorbeeld de preken van de Reformatoren op een zelfde manier zijn weg zou vinden naar moderne lezers. Zou bij hen dan het element van de interactie of de gevoeligheid voor de situatie van de hoorders ook zo duidelijk naar boven komen? Het werk van de vertalers in Eindhoven [het Augustijns Instituut] maakt in ieder geval duidelijk dat het vertalen van oude teksten uit de christelijke traditie ongekende mogelijkheden in zich bergt."
(Aart Nederveen)

In: De Oogst, juli-augustus 2007
"Recent verscheen in onze taal een prachtige bundel met 43 bewaard gebleven preken over teksten uit het Johannesevangelie.
[...]
Het boek bevat meerdere preken over dezelfde bijbeltekst. Deze zijn soms twintig jaar na elkaar gehouden. Je kunt daardoor zien welke ontwikkeling Augustinus heeft gemaakt in zijn denken. De preken zijn prachtig vertaald; een leuke vondst over de wet van het hart is: 'Geen kleuren en vormen, maar waarden en normen.'
[...]
Ik heb enorm genoten van dit boek."
(P.d.B.)

In: De Leeswolf, jrg. 13, nr. 5 (juni 2007)
"De preken getuigen van een diepgaande intellectuele, maar ook existenti?le exegese.
[...]
De medewerkers aan dit boek hebben ervoor geopteerd om Augustinus zelf te laten spreken. Vandaar dat het aantal voetnoten heel beperkt is gebleven. De inleiding moet dat goedmaken. Het is een uitgebreid werkstuk dat diep ingaat op de religieuze context waarin de preken tot stand zijn gekomen. Voor mensen die meer willen weten, is een degelijke literatuurlijst voorzien."
(Hans Geybels)

In: NBD|Biblion, 21 mei 2007
"Na een grondige, wetenschappelijke inleiding op het gedachtegoed van de Latijnse kerkvader Augustinus (354-430) die veel theologen na hem ge?nspireerd heeft, volgt een moderne, prettig leesbare vertaling van zijn preken over teksten uit het evangelie van Johannes.
[...]
De vier vertalers voorzagen het boek van een inleiding met literatuurverwijzingen, de tekst is voorzien van noten waarin wordt verwezen naar Bijbelpassages. Met registers op Bijbelteksten en klassieke auteurs. Verzorgde, gebonden uitgave met leeslint."
(N. da Costa)

In: het Reformatorisch Dagblad, 21 maart 2007
"Resumerend: onze kennis van de kerkvader is met deze uitgaven [De weg komt naar u toe en De strijd van een christen] opnieuw vermeerderd. Het blijft verbazen dat Augustinus nog steeds zijn weg weet te vinden naar het publiek van deze tijd.
De kerkvader is met zijn boodschap van genade en liefde in staat om in te spelen op het menselijk verlangen naar geluk en bevrediging. De kracht van de liefde, het tekortschieten van materi?le verlangens in het bereiken van (innerlijk) geluk, de eenheid van de kerk, het zijn allemaal thema's die volop actueel zijn. De levendige stijl van de kerkvader en de originele exegese van Bijbelteksten doen de rest."
(K. van der Zwaag)

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk