(+31)040 - 304 60 58

Denkende romans

Literatuur en de filosofie van mens en cultuur

Boeken

Denkende romans

Literatuur en de filosofie van mens en cultuur

Jeroen Vanheste
€ 34,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Aristoteles legt zijn rechterhand op een buste van Homerus. Hij draagt een gouden ketting met een medaillon waarop Alexander de Grote is afgebeeld. In de gebruikelijke interpretatie van Rembrandts beroemde schilderij symboliseert dit de verhoudingen tussen het beschouwelijke leven, het actieve leven en de kunst: de grote filosoof en de machtige heerser moeten erkennen dat de legendarische dichter minstens hun gelijke is. Of, anders gezegd: de filosofie respecteert de wijsheid van de literatuur.

Kan literatuur een vorm van filosofie zijn? Natuurlijk zijn er belangrijke filosofen geweest die ook prachtig konden schrijven en wier werk als een literaire vorm van filosofie gezien kan worden, maar is het omgekeerde ook mogelijk: bestaat er filosofische literatuur? Kunnen gedichten, toneelstukken of romans helpen bij het beantwoorden van filosofische vragen over mens en cultuur? In Denkende romans wordt aan de hand van bekende literaire werken van onder andere Cervantes, Tolstoj, Proust en Houellebecq verdedigd dat literatuur inderdaad kan bijdragen aan het filosofische denken over mens en cultuur. De literatuur leert ons het een en ander over mens en cultuur, op een heel andere wijze dan de theoretische filosofie of de wetenschappen dat doen.

Dit boek is een uitgebreide en verbeterde uitgave van De Wijsheid van de Roman.

Specificaties

ISBN
9789463401005
Auteur(s)
Omvang
432 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
29 Maart 2017

Recensies

In: Sophie, nr.3 2017
"Het boek van Vanheste biedt mijns inziens een heilzame herwaardering van de levensbeschouwelijke roman die de filosofie midden in het volle leven plaatst. Filosofie moet weer gaan over de grote vragen van het leven."
Klaas van der Zwaag

In: Friesch Dagblad, 15 juli 2017
"Wat Vanheste in zijn boek te berbe brengt, heeft de nodige filosofische diepgang, en je moet er zeker even voor gaan zitten om het op je in te laten werken."
Tjerk de Reus

In: iFilosofie, juli 2017
"Ik zou dit boek aanraden aan iedereen die op zoek is naar een inleiding in de interpretatie van grote literaire werken. Wie op zoek is naar een diepgravende analyse van de filosofie van bijvoorbeeld Thomas Mann zou ik evenwel een ander boek aanraden: bij de schrijvers die ik al goed kende, viel de oppervlakkige lezing van Vanheste op. Natuurlijk moest Vanheste zijn bespreking beperken tot een hoofdstuk, maar de vermelding van gemeenplaatsen voegt weinig toe aan bestaande literatuur. Gelukkig heeft Vanheste wel een uitgebreide literatuurlijst opgenomen die de geïnteresseerde lezer verder helpt. Al met al een aardig boek als inleiding in filosofie en literatuur, vooral als opstapje naar het werk van de grote schrijvers zelf."
Florian Jacobs

In: Volkskrant, 29 april. Zie ook: http://www.volkskrant.nl/recensies/wijsgeer-vanheste-dooft-de-literaire-vlam-soms-te-veel~a4491299/ 
"Zelf geef ik al jaren cursussen over literatuur en filosofie. Toch was het mij ontgaan dat zich hier een eigen vakgebied heeft uitgekristalliseerd. Het is de verdienste van Jeroen Vanheste, als filosoof verbonden aan de Open Universiteit, dat hij ons in Denkende romans een breed overzicht van dit nieuwe terrein biedt.
(...)
Na de uitvoerige inleiding bevat Denkende romans een aantal specifieke analyses van literaire werken, van Don Quichot, de eerste moderne roman, via klassiekers als Oorlog en vrede van Tolstoj en de grote romans van Dostojevski tot het werk van hedendaagse auteurs als Kundera en Houellebecq. Stuk voor stuk gaat het hier om gedegen beschouwingen."
Hans Achterhuis

In: Benedictijns Tijdschrift
"Het werk vormt de neerslag van menige jaargang collegestof. Het doorwrochte werk bevat behalve naamregisters ook veel literatuurverwijzingen."
F. Berkelmans

In: Civis Mundi #57, april 2018
"Denkende Romans is een bijzonder boek. Jeroen Vanheste laat op heldere wijze zien dat filosofie en literatuur uitstekend samen kunnen gaan (...) Het is een zeer lezenswaardig en toegankelijk boek bestemd voor een brede groep lezers, niet alleen bestaand uit studenten, maar ook uit literatuurliefhebbers die hun literaire kennis willen verdiepen en zich verder willen oriënteren op het gebied van literatuur en filosofie. Als Vanheste in zijn colleges net zo boeiend vertelt als hij schrijft, dan zullen deze een plezier zijn om bij te wonen! Hij is een meesterlijke verteller die je meesleept in zijn betoog. Op een boeiende manier verbindt hij leven en werk van de auteurs met elkaar dwars door de hele filosofie en literatuur heen, waardoor Denkende romans een fijn boek is, dat leest als een trein. Door zijn vlotte leesbaarheid is het een boek dat direct uitnodigt om alle werken van de besproken auteurs te willen verzamelen en lezen!" 
Helena Bloem

In: Tijdschrift voor filosofie 79,3
"Denkende romans: Literatuur en de filosofie van mens en cultuur is Vanhestes opvolger van Wijsheid van de roman. De besprekingen worden heropgenomen, doch ingrijpend aangepast als resultaat van Vanhestes recente literatuurwetenschappelijk en filosofisch onderzoek. Zijn weerslag vindt plaats in een helder betoog dat inspireert tot nadenken." 
Evelien Van Beeck