(+31)040 - 304 60 58

Filosofie van taal en tekst

Boeken

Filosofie van taal en tekst

René van Woudenberg
€ 17,90

Uitverkocht
Dit product is uitverkocht

Product omschrijving

UITVERKOCHT
Helaas is deze uitgave niet meer te bestellen.

Woorden, zinnen en teksten, zo zeggen we, hebben betekenis. Maar wat is betekenis eigenlijk? Wat heeft betekenis te maken met voorstellingen in ons hoofd en wat met objecten in de wereld? En wat met gedrag? Hoe ligt de relatie tussen de betekenis van een tekst en de interpretatie ervan? Wat is 'een interpretatie' eigenlijk? Dit zijn de vragen waarover dit boek gaat. Het bevat hoofdstukken over: woordbetekenis, taalhandelingen, synonymie, metaforen en vaagheid; zinsbetekenis en waarheid; 'tekstbetekenis', verschillende typen van tekstinterpretatie en auteursintenties. Ook bevat het boek hoofdstukken over de ontologische status van betekenis: bestaan betekenissen dankzij conventies? Bestaat de dingen ook wanneer we niet over ze spreken? Heeft het bestaan betekenis? Filosofie van taal en tekst is een heldere en uitdagende inleiding in de taalfilosofie. Het boek is bedoeld voor hen die zich professioneel met taal en teksten bezighouden.

Inhoud
Woord vooraf 5
Inleiding: Betekenisdragers en soorten van betekenis 9
Deel I: Over de betekenis van woorden 19
1. Drie theorieën over woordbetekenis 20
2. Woordbetekenis en illocutionaire handeling; synonymie 36
3. Metafoor en betekenis 53
4. Vaagheid 63

Deel II: Over de betekenis van zinnen 73
5. Zinsbetekenis in relatie tot woordbetekenis; betekenis en bedoeling 74
6. Zinsbetekenis, proposities en waarheid 82
7. Het verificatiecriterium van betekenis 96

Deel III: Over tekstbetekenis en interpretatie 105
8. Het probleem van de tekstbetekenis 106
9. Wat is interpreteren? 115
10. Auteursintentionele interpretatie: precisering en verdediging 126
11. Zijn auteursintenties kenbaar? 135

Deel IV: Over betekenis en ontologie 143
12. De ontologische status van betekenis 144
13. Is taal een teken of een spoor? 151
14. Taal en werkelijkheid: bestaat datgene waarover we spreken ook als we er niet over spreken? 161
15. De betekenis van het bestaan 168

Specificaties

ISBN
9789055732500
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Verschijningsdatum
01 Januari 2002

Recensies

In: Hervormde Kerkbode, 29 februari 2008
"Het belangrijkste deel van het boek van Van Woudenberg is naar mijn overtuiging dat gedeelte waarin hij ingaat op de vraag wat de betekenis is van een literaire tekst.
[...]
Van Woudenberg maakt hier een zinvol onderscheid tussen de auteursintentie en de waarde die een tekst voor een lezer heeft. Deze waarde kan verschillen. Dat betekent echter niet dat de betekenis van de tekst in de zin van de doelstelling die de auteur had bij het opschrijven ervan, niet vastgesteld kan worden.
[...]
Voor hen die geïnteresseerd zijn in filosofie, [...] kan de besproken publicatie van belang zijn."
(Ds. P. de Vries)