(+31)040 - 304 60 58

Bidden in een boze wereld

Twee pamfletten uit het vroege christendom

Boeken

Bidden in een boze wereld

Twee pamfletten uit het vroege christendom

Thascius Caecilius Cyprianus
€ 16,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Een nieuw geloof aannemen betekent vaak een volstrekt 'nee!' tegen het oude leven en de buitenwereld. Er is nog maar één zaligmakende waarheid en andersdenkenden worden op felle toon van repliek gediend. 'Bidden in een boze wereld' bevat twee radicaal-christelijke geschriften uit de derde eeuw toen het christendom nog het geloof van een sterk groeiende minderheid was.
Cyprianus van Carthago (ca. 200-258) schrijft in 'Aan Donatus' bijna jubelend over zijn eigen doop. De nieuwe godsdienst lijkt een baken van licht in een duistere wereld. Dit autobiografische getuigenis geldt als model voor Augustinus' beroemde 'Belijdenissen'. Cyprianus' open brief 'Aan Demetrianus' is juist uitgesproken polemisch. Beide teksten getuigen van een vurig geloof en een sterke afkeer van de eigentijdse maatschappij. Het maar al te herkenbare extremisme maakt deze teksten uit het vroege christendom opmerkelijk actueel.
Deze uitgave bevat de twee geschriften van Cyprianus in Latijnse brontekst en Nederlandse vertaling en richt zich daarmee op studerende en afgestudeerde classici en theologen. De literaire vertaling laat zich echter ook uitstekend zelfstandig lezen en is geschikt voor iedereen met interesse in de wereld van het vroege christendom.

Specificaties

ISBN
9789055736966
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
128 pagina's
Uitvoering
Gebonden boek met leeslint
Verschijningsdatum
22 Juni 2006

Recensies

In: Nederlands Theologisch Tijdschrift, jrg. 62, nr. 1 (februari 2008)
"Vincent Hunink heeft deze twee brieven helder ingeleid en meesterlijk vertaald, waarbij hij ook de Latijnse teksten heeft laten afdrukken. In de inleiding geeft hij een schets van de wereld waarin Cyprianus tot bekering kwam en vergelijkt hij de twee brieven met soortgelijke vroegchristelijke geschriften. Hij ziet een bepaald belang in het kennisnemen van zulke geschriften; nu het christendom in West-Europa 'zowat aan zijn eindpunt [is] gekomen' en een marginale positie heeft gekregen, vindt hij het intrigerend om terug te kijken naar de beginperiode waarin het christendom juist uit zijn schulp begon te kruipen. Ook maakt hij een vergelijking met de in het Westen opkomende islam. Een bijzondere vermelding verdient de aard van zijn vertaling, die vrij en nauwkeurig tegelijk is. De Latijnse zinsstructuren zijn geheel losgelaten, het Nederlands is verrassend hedendaags en natuurlijk. Wie Huninks vertaling leest, moet wel tot het oordeel komen: dit is pas vertalen! Het boek is mooi gebonden uitgegeven. Een aanwinst."
(Tiemer Roukema)

In: Kerk en theologie, jrg. 59, nr. 1 (januari 2008)
"De vertaling die door Vincent Hunink is verzorgd is soepel, goed leesbaar."
(Arie C. Kooijman)

In: International Journal in Philosophy and Theology 67 (2006), NR. 4
"In dit kleine boekje heeft Hunink twee teksten van Cyprianus (omstr. 200-257) vertaald die uiterst boeiend zijn voor wie kennis wil maken met de sfeer van het christendom in het Romeinse Rijk in de eerste helft van de derde eeuw. Het gaat om Ad Donatum [en] Ad Demetrianum. De Nederlandstalige lezer kan zich verheugen in deze twee mooie, verzorgde vertalingen van teksten die in ons taalgebied weinig vertaald zijn: Hunink signaleert (p. 23) dat de jongste vertaling van Ad Donatum uit 1828 dateert.
(Rob Faesen)

In: Tijdschrift voor theologie, jaargang 46 (2006) nr. 4
"Dit verzorgd uitgegeven boekje maakt twee minder bekende apologetische geschriften van Cyprianus toegankelijk.
[...]
Deze interessante teksten zijn voortreffelijk vertaald, en worden voorafgegaan door een beknopte inleiding, op de tegenoverliggende pagina vergezeld door de Latijnse tekst (uit de Sources Chr?tiennes-edities van J. Molager en J.-Cl. Frdouille). Mooi werk, dat ook zeer geschikt is als lesmateriaal."
(Johan Leemans)

In: CREDO,  nummer 7 (2006)
"Deze brief is prachtig uit het Latijn vertaald door Vincent Hunink, universitair docent in Nijmegen.
[...]
Vincent Hunink maakte een schitterende vertaling en geeft een informatieve inleiding. Wel verschil ik principieel met hem van mening over de taxatie van Cyprianus' gedachtegoed. Hij noemt de bisschop van Carthago een "extremist", te vergelijken met een radicale islamist van tegenwoordig. Cyprianus verzet zich tegen wapengeweld, acht het onnodig om voor God op te komen, want als God de levende is, doet Hij dat zelf wel. Dat hoor ik radicale moslims zo niet zeggen. Neen, Cyprianus weet een heel andere toon te treffen: "Jullie haat beantwoorden wij met welwillendheid, en in ruil voor de martelingen en pijnigingen die ons worden aangedaan, wijzen wij de weg van het heil. Geloof en leef! Jullie vervolgen ons een tijdlang, maar verheug je samen met ons voor eeuwig". Dit boekje beveel ik graag van harte aan."
(G.J. Mink)

In: Heiliging, februari 2006
"[...] we [zijn] getroffen door de kwaliteit van Cyprianus' stijl: helder, gebald, eerlijk, bijbels en toch niet wereldvreemd. De vertaling is stevig, raak en brengt die vroegchristelijke literatuur bijzonder goed over: we zijn getuige van de moedige stem van een nog ontwakende christelijke minderheid te midden van een wereld die allesbehalve sympathiek staat tegenover de nieuwe beweging."
(B.S.)

In: Roodkoper, Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek, jaargang 11 nummer 1/2 (mei 2006)
"Wat mij betreft interessanter dan het recent met veel spektakel gelanceerde evangelie van Judas, zijn de twee pamfletten van bisschop Cyprianus, geschreven halverwege de derde eeuw, die in dit stevig gebonden boekje bijeengezet zijn.
[...]
Het eerste pamflet is gericht aan Donatus, een goede vriend. Daarin schetst Cyprianus een behoorlijk somber beeld van de toenmalige Romeinse samenleving.
[...]
De rechtspraak is volstrekt gecorrumpeerd, ontucht en seksueel misbruik tieren welig, de politiek is een grote show, magistraten jagen populariteit na 'met holle beloften van korte adem'. Het komt allemaal heel actueel over, mede door de levendige vertaling van Vincent Hunink, die ook een uitstekende inleiding verzorgde."
(Kees Kok)

In: Katholiek Nieuwsblad, nummer 33 (mei 2006)
"Beide stukken zijn bekwaam vertaald door Vincent Hunink die een goede balans weet te handhaven tussen eigentijds idioom en de waardigheid van toon die bij deze documenten past. Hoe empathisch zijn inleiding ook is, zij wordt ontsierd door de behoefte zich te distanti?ren: denkend aan de Europese Grondwet zou je van het preambule-complex kunnen spreken."

In: Benedictijns Tijdschrift (2006/2)
"Buitengewoon attractief presenteert VH die eerder al diverse patristische teksten fris vertaalde hier een der oudste kerkvaders van de latijnse traditie. De inleiding is informatief en boeiend geschreven. De problemen van het christendom, dat ondanks zijn marginale positie toch voor velen aantrekkelijk blijkt, komen goed uit de verf. Ook de persoonlijkheid van C. wordt treffend getypeerd. De twee gekozen teksten, waarvan de latijnse tekst is overgenomen uit recente delen van de Sources Chr?tiennes, met daarnaast de vertaling, illustreren zowel zijn beschouwelijke karakter op zoek naar innerlijke vrede, als praktische pastor die duidelijk stelling neemt. De taal is bevattelijk en helder, de vertaling sluit daarbij goed aan."