(+31)040 - 304 60 58

Twee tijdperken - Een literaire recensie

Boeken

Twee tijdperken - Een literaire recensie

Søren Kierkegaard
€ 39,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Thomasine Gyllembourg: Twee tijdperken
Søren Kierkegaard: Een literaire recensie

Vertaling: Annelies van Hees & Frits Florin
Eindredactie: Frits Florin, Annelies van Hees & Onno Zijlstra
Nawoord: Annelies van Hees & Frits Florin

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

Deze uitgave is de unieke combinatie van de aantrekkelijke, typisch negentiende-eeuwse, anoniem gepubliceerde roman van de Deense schrijfster Thomasine Gyllembourg uit 1845 en Kierkegaards fors uitgevallen 'recensie' - een boek op zichzelf - van deze roman.
De roman is een romantische geschiedenis over het huiselijke leven van een burgerfamilie in Kopenhagen gedurende twee generaties. Het verhaal gaat over liefde, verlating en misverstanden, maar het is tevens een beschrijving van twee contrasterende levensbeschouwingen. Niet voor niets heet het boek Twee tijdperken: de geest van de Franse Revolutie kenmerkt de eerste generatie, de geest van de restauratie de tweede.

Een literaire recensie (1846) is Kierkegaards belangrijkste cultuurkritische werk. Naast een nauwgezette bespreking van de roman levert Kierkegaard hier een scherpe analyse van zijn tijd. In zijn boek wordt een tijd geschetst die ook nu nog de onze blijkt te zijn, een tijd waarin persoonlijke verantwoordelijkheid ondergaat in de nivellerende werking van een algemene passieloosheid. Kierkegaard beschrijft haarscherp moderne verschijnselen als 'het publiek', 'de pers', 'het geklets' en de macht van het geld.

Twee tijdperken / Een literaire recensie verschijnt in de serie Kierkegaard Werken. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' (www.kierkegaard.be) en de Søren Kierkegaard Skrifter (uitgegeven door het 'Søren Kierkegaard Research Centre' te Kopenhagen, www.sk.ku.dk).

Specificaties

ISBN
9789055739752
Oorsponkelijke titel
To Tidsaldre
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
320 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
09 November 2009
Verschenen in de serie

Recensies

In: De Groene Amsterdammer, 2 mei 2013
"Een literaire recensie laat mooi zien hoe ver Kierkegaard zijn tijd vooruit was. Wat begint als een recensie van een roman eindigt in een vernietigende analyse van ?onze tijd?, waarin Kierkegaard ten strijde trekt tegen geestloosheid, nivellering en de pers. Met analyses van het verschil tussen kletsen en spreken, flirten en liefhebben, vorm en inhoud."
Jelmer Mommers

In: Elips 2, jrg.35, nr.296, maart 2010
"Recent verscheen bij uitgeverij Damon een cultuurkritisch werk van zijn hand, dat onder meer ingaat op de nivellering van de toenmalige samenleving. De negentiende eeuw was de tijd van de massa, product van de revolutie die brede delen van Europa in haar greep had."
Klaas de Zwaag

In: De Leeswolf, jrg.16, nr.3, 2010
"Nu is Kiekegaard als denker zo boeiend en herkenbaar, omdat hij zijn subjectieve betrokkenheid zelden kan verbergen. Juist die persoonlijke betrokkenheid maakt Kierkegaard zo universeel."
Stefan Hertmans

In: NBD Biblion, 26 mei 2010
"Zijn (Kierkegaard) verhandeling over het begrip tijd, zijn maatschappijkritiek op vooral het tweede tijdperk en de door hem gesignaleerde nivellering zijn nog steeds actueel, speels en diepgaand geschreven. Hij slaagt erin de personen als karakteristiek voor de tijd van handeling waar te maken. Zijn bespreking wordt voorafgegaan door de volledige tekst van de novelle. Deze is voor de gemiddelde lezer aantrekkelijk en dus het lezen waard. De recensie is interessant, maar vereist een hoog leesniveau."

De leeswolf, nr.3 april 2010
"Kierkegaard is, in al zijn scherpzinnigheid, tegelijk een sentimenteel denker; niet zelden doet het 'zuivere en edele meisje' dienst als model voor ethische overwegingen die het belang van dit icoon verre overstijgen. Juist deze sublimerende beweging, waarbij het hoogst persoonlijke overgaat in een hoger niveau van reflecteren over tijd en samenleving, maakt Kierkegaard zo aantrekkelijk. Zelfs zijn theoretische traktaten lezen daarom als een roman ? en eigenlijk vormt zijn hele filosofische oeuvre ook een soort Proustiaanse roman waarin een scherp analytische geest tegelijk brede syntheses kan maken."