(+31)040 - 304 60 58

Ethiek in de rechtspraktijk

Boeken

Ethiek in de rechtspraktijk

Ron Ritzen , Lambèr Royakkers
€ 22,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

“Rechters moeten – binnen de grenzen van de wet – vormgeven aan rechtvaardigheid. Dit brengt met zich mee dat de rechter in een concreet geval de in het geding zijnde belangen zorgvuldig en integer tegen elkaar moet afwegen. In concrete gevallen dient de rechter rechtvaardigheid te betrachten, ook als zijn beslissing ingaat tegen ferme in de samenleving heersende en verwoorde opvattingen.”, aldus Geert Corstens, president van de Hoge Raad.

In dit boek verhelderen de auteurs op welke wijze ethiek een rol speelt in de alledaagse rechtspraktijk. Het gaat dan niet alleen om concrete vragen als: ‘mag een secretaris in de rechtbank een hoofddoekje dragen’, maar ook om meer fundamentele kwesties als ‘moet een jurist uitsluitend oog hebben voor de belangen van zijn cliënt of speelt er meer mee’.

Bovendien beschrijven de auteurs een methode om met morele dilemma’s om te gaan. Vervolgens verhelderen zij de verschillende opvattingen over de beroepsethiek van juristen en gaan ze in op de plaats van het recht in de organisatie, in de samenleving en in de internationale gemeenschap.

Uit onderzoek blijkt dat ruim zestig procent van de burgers over een periode van vijf jaar met één of meer juridische problemen te maken krijgt. De helft van die burgers doet een beroep op een jurist. Het is dan zaak dat hij een professionele jurist aantreft, die de president van de Hoge Raad voor ogen staat.

 

Specificaties

ISBN
9789055739899
Auteur(s)
Omvang
256 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
01 April 2010

Recensies

In: NBD Biblion, 6 juli 2010
"Fundamentele vragen komen in beeld: mag de doodstraf worden toegepast? Zijn er grenzen aan de dienstbaarheid van een advocaat aan zijn cli?nt? Zijn mensenrechten universeel? Is recht rechtvaardig? De auteurs hebben een brede academische achtergrond, zijn werkzaam als docent in het hoger onderwijs en publiceren over ethisch-maatschappelijke vraagstukken. Hun boek is interessant voor ieder, die zich grondig wil verdiepen in de complexe samenhang tussen ethiek en recht. Met eindnoten, een literatuuropgave en register."