(+31)040 - 304 60 58

De veelvormigheid van het vroegste christendom

Boeken

De veelvormigheid van het vroegste christendom

G.P. Luttikhuizen
€ 19,90

Uitverkocht
Dit product is uitverkocht

Product omschrijving

UITVERKOCHT

In een wetenschappelijk, maar helder betoog (lees: niet-speculatief) wordt het gedachtegoed van verschillende groeperingen vroege christenen voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Het christendom kende in haar ontstaanstijd waarschijnlijk nog meer diversiteit dan het pluriforme christendom van onze tijd. Hoe konden de eerste volgelingen zo verschillend over Jezus denken? Deze vraag is actueel sinds de ontdekking in de vorige eeuw van een groot aantal tot dan toe onbekende vroegchristelijke bronnen, zoals het Evangelie van Thomas, het Geheime Boek van Johannes en de Openbaring van Petrus.
De veelvormigheid van het vroegste christendom geeft een indruk van wat deze 'nieuwe' bronnen bijdragen aan onze kennis van het vroegste christendom. Speciale aandacht is er voor de vroege vormen van gnostisch en esoterisch christendom. In een wetenschappelijk, maar helder betoog (lees: niet-speculatief) wordt het gedachtegoed van verschillende groeperingen vroege christenen voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Specificaties

ISBN
9789055739004
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Verschijningsdatum
12 September 2005

Recensies

"Luttikhuizen is van mening dat als theologen en kerkelijke leiders zouden durven erkennen dat het christendom in aanvang pluriform was er 'ruimte zou ontstaan voor een gevarieerd aanbod aan christelijke zingeving.' Zijn leerzame boek zal daaraan zeker bijdragen. Temeer daar het toegankelijk is."
Uit: De Humanist, nr.6, 2005.

"Wetenschappelijk verantwoorde, duidelijke inleiding op het vroegste christendom, niet gekleurd door wat later 'orthodoxie' zou gaan heten. De auteur is hoogleraar in de vroeg-christelijke letterkunde te Groningen. Het boek is geschikt voor studenten en allen die ge?nteresseerd zijn in een frisse, niet confessioneel bepaalde kennismaking met de geschriften uit de eerste twee eeuwen van het christendom."
Nederlandse Bibliotheek Dienst, 18-11-2005

"Sommige auteurs gaan zelfs zo ver te veronderstellen dat er onder de vroegste joodse volgelingen van Jezus twee groepen te onderscheiden waren: diegenen die zelf als Wetsgetrouwe joden leefden maar geen besnijdenis en Tora-observantie oplegden aan heidense bekeerlingen en onder leiding stonden van Petrus, naast diegenen die vonden dat ook de tot de gemeenschap toetredende heidenen de Joodse wet moesten onderhouden en het gezag aanvaardden van Jezus' broer Jacobus. G.P. Luttikhuizen is echter van oordeel dat de basis voor deze veronderstelling erg zwak is, vooral omdat, als er al aanleiding zou zijn om het bestaan van twee stromingen in die periode te aanvaarden, het evangelie van Matthe?s dan zou moeten geplaatst worden in de groepering rond Jacobus, terwijl uitgerekend Matthe?s het leiderschap van Petrus uitdrukkelijk bevestigt. (blz. 86-87)
[...]
Het is maar ??n van de vele boeiende kwesties die G.P. Luttikhuizen, hoogleraar in de vroeg-christelijke letterkunde en de uitlegging van het Nieuwe Testament aan de faculteit der godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit van Groningen, behandelt. De stelling betreffende de tegenstelling tussen Petrus en Jacobus mag dan misschien al op drijfzand rusten, in het vroegste christendom zijn er vele andere elementen terug te vinden die aantonen dat men eigenlijk niet goed wist hoe om te gaan met de persoon van Jezus en hoe men diens Boodschap moest interpreteren.
Voor wie zich wat meer wil verdiepen in de bronnen van het christendom en zijn vroegste geschiedenis, durf ik het werk van Luttikhuizen graag aan te bevelen"
Edwin Truyens in: Kort Manifest, nr. 146, 24e jaargang, april-mei 2006

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk