(+31)040 - 304 60 58

Een idee om voor te leven en te sterven

Negen essays over Kierkegaard

Boeken

Een idee om voor te leven en te sterven

Negen essays over Kierkegaard

Søren Kierkegaard
€ 16,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

"Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven."
Met deze woorden schreef de jonge Søren Kierkegaard (1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan zijn dagboekaantekeningen die hij in de zomer van 1835 in Gilleleje schreef, en vormen de kiem van een omvangrijk en invloedrijk oeuvre in de geschiedenis van de wijsbegeerte en de theologie. In Kierkegaards dagboeken wordt het fameuze 'Gilleleje-fragment' voorafgegaan door een gefingeerde, in elk geval nooit verzonden brief, aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel geciteerde en besproken fragment.

De brief en het fragment is een uitgave bij gelegenheid van de 200ste geboortedag van Kierkegaard. In negen bijdragen reflecteren de leden van de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' op de kern van Kierkegaards denken.

Specificaties

ISBN
9789460360657
Oorsponkelijke titel
De brief aan Lund en Het Gilleleje-fragment
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
132 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
26 November 2012
Verschenen in de serie

Recensies

Kerk in de Stad, 19 april 2013
Niettemin is dit boek een aanrader, heerlijke vakantielectuur. Je gedachten oefenen en prikkelen, ook in je vrije tijd, kan namelijk geen kwaad.
Peter van der Ros

Kerk en leven, 10 april 2013
"Kierkegaard geloofde, zo blijkt uit de tekst, dat het na een periode van verval plotseling tot ieders verbazing in volle kracht zal herleven. (?) Nadenken dwingt tot engagement. Die vraag heeft dus aan kracht ingeboet.?
Erik de Smet

In: De Roerom, jrg. 27 nr. 9, mei 2013
"Dit fameuze 'Gillelejefragment' wordt in het dagboek voorafgegaan door een gefingeerde, in elk geval nooit verzonden brief, aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel geciteerde en besproken fragment."
Peer Verhoeven

In: Tertio, 24 april 2014
"In dat 'fragment' [Gilleleje-fragment] legde hij [Kierkegaard] de kiem van zijn oeuvre dat de Redactieraad Kierkegaard Werken na aan het hart ligt. Zijn inzet houdt hem levend in het Nederlandse taalgebied. Mooi meegenomen in Kierkegaards jubileumjaar."
Ludo van den Eynden

In: NBD Biblion, 06-03-2013
"De eigenzinnige Deense denker Kierkegaard (1813-1855) heeft zich geconcentreerd op de noodzakelijke en gewenste relatie in het denken tussen de daarin aan de orde zijnde denkbeelden en de persoon van de denker. Zijn standpunt daarover zoekt hij tastend in een brief aan zijn zwager (1 juni 1835) en poneert hij in een fameus dagboekfragment (1 augustus 1835), het 'Gilleleje-fragment'. Rond deze centrale teksten uit zijn oeuvre wordt daarin in negen essays door de leden van de Redactieraad Kierkegaards Werken ingegaan op het denken van de eigenzinnige filosoof en op de relevante aspecten uit zijn biografie. Met hun verschillende invalshoeken en accenten doen zij recht aan het verrassende en complexe van de denker en persoon Kierkegaard. Waardevolle inleiding op een denker, die niet alleen voor vakfilosofen van belang is." 
P. v. Gennip

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/jenno-sijtsma/een-idee-om-voor-te-leven-en-te-sterven/
"Het zijn zeer interessante bijdragen, waarvan de ene meer aanspreekt dan de andere, zoals iedereen wel zal verwachten. Er is een schat aan informatie, dat mag gezegd."
(...)
"Hier wil ik het bij laten, niet dan -? misschien overbodig ? u van harte deze bundel aan te raden. Voor wie, zoals ik, gebiologeerd is door het werk van Kierkegaard is het een veelzijdig en leerzaam geheel."
ds. Jenno Sijtsma

In: Friesch Dagblad, 2 januari 2013
"De negen bijdragen zijn vooral lovend over Kierkegaard, en dat is geen wonder. Het monnikenwerk waaraan ze zich gezet hebben vraagt naast volharding ook bevlogenheid. Aanstekelijk weten ze dan ook te schrijven over de inzet van Kierkegaard, die dacht en die schreef niet alsof, maar omdat zijn leven ervan afhing."
(...)
"Stuk voor stuk bijdragen die dienstbaar willen zijn aan het beter verstaan van een onstuitbare denker die vocht om de authentieke (christelijke) waarheid."
Dr. W.H. ten Boom