(+31)040 - 304 60 58

Antonius

Onsterfelijke icoon van de monnik

Boeken

Antonius

Onsterfelijke icoon van de monnik

Athanasius van Alexandrië
€ 29,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Vertaling: Vincent Hunink
Inleiding en annotatie: Gerard Bartelink en Guerric Aerden ocso

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Als buitenbeentje in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten wordt het leven van de belangrijkste woestijnvader, Antonius de Grote (251-356), in vertaling uitgebracht. De schrijver ervan is Athanasius, bisschop van Alexandrië, die deze tekst schreef voor een groep asceten met wie hij tijdens zijn ballingschap in het Westen kennis maakte. De roeping van de rijke jongeling Antonius om als kluizenaar in de woestijn te gaan leven, de hallucinante bekoringen waar hij twintig jaar lang tegen strijdt, de volgelingen die hij ontvangt om in het monniksleven te worden ingewijd en de diepe geestelijke rust die hem tot Godschouwer en leraar van velen maakt, worden door Athanasius levendig geschilderd. Weinig levensbeschrijvingen hebben kunstenaars, geleerden en monniken zo gefascineerd als deze vita. Vincent Hunink zorgde voor een eigentijdse vertaling en filoloog Gerard Bartelink voor een sublieme toelichting.

Specificaties

ISBN
9789460360626
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
152 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
20 Augustus 2013
Verschenen in de serie

Recensies

In: De stem van het boek, december 2015
"Voortreffelijke vertaling door Vincent Hunink; inleiding en toelichtingen door Gerard Bartelink en Guerric Aerden ocso. De uitgave is voorzien van twee indices: één op Bijbelplaatsen en een thematisch register. Uitgebreide bibliografie en een erudiete inleiding. Mooie, ingebonden uitgave. Vervangt alle voorgaande vertalingen van dit maatgevende oudchristelijke geschrift."
Klaas A.D. Smelik


In: Kerk en theologie, april 2014
"Te midden van de rijkdom aan verklarende, documenterende en actualiserende voetnotenbij deze nieuwe mooie editie in de serie Middeleeuwse Monastieke teksten wordt bij Antonius' uitspraak 'De deugd heeft dus alleen onze wil nodig' gezegd (n.117): ' Bedoeld wordt de wilsinstemming, niet zozeer de wilskracht. Die behoort teveel bij het ego'. Dit lijkt mij niet alleen de impliciete tenneur van Antonius' levenswerk te treffen, maar tevens duidelijk te maken waarom juist iemand als Augustinus door dit boek een beslissende aanzet tot zijn bekering kon krijgen (Belijdenissen VIII 6)."
Nico den Bok


In: Filte, tijdschrift over vertalen, maart 2014
"De Nederlandse versie van diens leven slaagt erin de stoffige, ietwat oubollige term 'woestijnvader' waarmee Antonius verbonden is opnieuw de glans te geven die ze in de vierde eeuw ook moet hebben gehad."
(...)
"De passie spat er van af! De lange zinnen van het origineel zijn door de vertaler in prettig leesbare delen opgeknipt."
(...)
"Huninks vertaling van Athanasius'heiligenleven van Antonius laat zien hoe hij zijn principes in de praktijk brengt. Hij maakt een meer dan 1600 jaar oude tekst uit de wereld die ons in veel opzichten vreemd geworden is springlevend."
Roald Dijkstra


In: Reformatorisch Dagblad, 4 maart 2014
"Het boek, dat uitmuntend is voorzien van waardevolle toelichtingen, werpt licht op de vroeg-monastieke traditie. Grote inspirator was kerkvader Origenes. In de ljn van Clemens van Alexandrië streefde hj naar een steeds grotere volmaaktheid, verbonden met versterving en onthechting."
(...)
"Wie het boek leest, waant zich in een bizarre wereld van demonen en geesten die luidruchtig van zich laten horen. Het boek verhaalt van felle aanvallen van boze geesten, die enerzjds serieus genomen worden (ze dringen zich als geesten overal doorheen en richten zich op zwakke plekken, zoals lusten), anderzjds moeten ze ook niet serieus genomen worden omdat ze niets zjn en na een kruisteken snel op de vlucht slaan."
(...)
"Het boek is de bron van de hagiograie geworden, helaas ook van een genre dat eindigt in wat mensen allemaal meemaken in de strijd tegen de zonde en verleiding. Zo worden bjzondere mensen geschapen die ver buiten het gewone leven staan. Het boek van Athanasius is echter niet gericht op banale nieuwsgierigheid, maar op opwekking en versterking van het geloof. Daarin ligt ook de waarde van dit juweel."
Klaas van der Zwaag

Op: http://www.christusrex.be/bb/47
"Dit boekje uit de oudheid is van doorslaggevende betekenis geweest voor het westerse monnikenwezen. De invloed ervan kan onmogelijk overschat worden. Het gaat om de biografie die de beroemde theoloog Athanasius geschreven heeft over de beroemde woestijnvader Antonius. Veeleer dan een getrouwe biografie, schiep Athansius een ideaalbeeld voor het monikkenleven. Dit boekje werd geregeld vertaald in het Nederlands, maar het werd nooit zo integraal uitgegeven als nu. De vertaling is volledig nieuw. De uitgave is voorzien van alle nodige registers: op namen, op Bijbelcitaten. De lezer krijgt een uitstekende bibliografie aangeboden, alsook een degelijke inleiding. Het gaat om een standaardeditie van een christelijke klassieker."
HG

In: NDB Biblion, 30-10-2013
"Beeldend beschrijft Athanasius de hallucinante strijd van Antonius tegen demonen, zijn genezingen, wonderen en visioenen, en de diepe wijsheid die de afzondering hem oplevert. De discussie met andere monniken en filosofen, vervat in twee lange betogen, geven een goed beeld van Antonius' gedachtewereld. De mooie vertaling en verhelderde voetnoten maken de van zichzelf niet gemakkelijke tekst goed toegankelijk. Het boek beschikt voor mensen met interesse voor het vroege christendom en monastieke leven."
J. Windmeijer 

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.4 2013
"Op de juistheid van de ondertitel valt niet af te dingen: dit levensverhaal is meer dan een historische biografie, het werd een icoon, het geïdealiseerde model van de monnik."
(...)
"De uitgave van deze frisse nieuwe vertaling van Vincent Hunink mocht gebruik maken van Bartelinks wereldvermaarde (eerder in het Frans uitgegeven) annotaties, het levenswerk van deze grote patristicus."
F. Berkelmans

In: Friesch Dagblad, 2 september 2013
"In de perfecte inleiding bij deze uitgave valt te lezen dat monnik Antonius een historische figuur was, die Athanasius inderdaad heeft gekend. De auteur putte dus uit eigen herinneringen. Na Antonius’ dood schreef hij op verzoek van woestijnmonniken een verslag van het leven van Antonius. Dit geschrift - een zogenoemde vita - groeide uit tot een model voor latere levensbeschrijvingen van christelijke heiligen."
(...)
"Hij staat voor een radicale interpretatie van de uitspraak van Jezus dat het koninkrijk van God niet van deze wereld is. Antonius zal daarom niet gemakkelijk verdwijnen uit het collectieve geheugen van het christendom, wat onderstreept wordt door deze nieuwe uitgave."
Tjerk de Reus