(+31)040 - 304 60 58

Humanisme en het Avondland

De Europese humanistische traditie

Boeken

Humanisme en het Avondland

De Europese humanistische traditie

Jeroen Vanheste
€ 14,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Wat is Europa? Heeft Europa een eigen verhaal, specifieke kernwaarden, een gedeelde traditie die Europeanen met elkaar verbindt? Deze vragen lijken momenteel meer dan ooit actueel.
In dit essay stelt Jeroen Vanheste voor de ziel van Europa te zoeken in zijn humanistische traditie.
Rationalisme, christendom, Verlichting en andere Europese ideeënstromingen kunnen gezien worden als expressies van of variaties op onderliggende humanistische thema's.
Na een bespreking van de verschillende manieren waarop het humanisme zich in de Europese cultuurgeschiedenis heeft gemanifesteerd, gaat de auteur in op de 20ste-eeuwse crisis en 'deconstructie' van het humanisme, maar ook op de filosofen en auteurs die in onze tijd blijven vasthouden aan de humanistische uitgangspunten. Hij stelt dat een heroriëntatie op zijn humanistische wortels Europa en de Europeanen op vele manieren behulpzaam zou kunnen zijn: bijvoorbeeld bij het bepalen van een houding in de debatten over de multiculturele samenleving en de globalisering, maar ook en misschien wel vooral bij het richting geven aan ons individuele leven.

Specificaties

ISBN
9789055738120
Auteur(s)
Omvang
96 pagina's
Uitvoering
Genaaid / Gebrocheerd
Verschijningsdatum
15 Mei 2007

Recensies

In: Delta, jrg. 44, nr. 5 (mei 2008)
"Slechts een klein boekje, niet eens 120 pagina's, maar... een pareltje en wij aarzelen niet om het aan te bevelen bij al onze lezers."
(V.E.)

In: Streven, maart 2008
"Vanheste laat glashelder zien dat juist waar het onderwerpen betreft als de toekomst van de Europese samenwerking, de multiculturele samenleving en globalisering, de humanistische traditie nog altijd een belangrijke bron van inzicht en van inspiratie kan zijn. Met dit kleine essay levert hij een mooie, evenwichtige bijdrage aan actuele debatten - maar niet minder aan de traditie die centraal staat in dit boekje."
(Herman Simissen)

In: Reformatorisch Dagblad, 23 januari 2008
"De schrijver geeft een duidelijk overzicht van de verschillende gedaanten van het humanisme van de Griekse wortels tot de twintigste eeuw.
[...]
Vanheste biedt een inzichtelijk boekje, waarin in een kort bestek de wortels en de kern van de humanistische traditie op een leesbare wijze zijn verwoord. De schrijver toont overtuigend aan dat het humanisme nauw verweven is met het Avondland [een andere benaming voor Europa]. Ook laat hij duidelijk zien dat het humanisme een te optimistisch mensbeeld aanhangt als het veel verwacht van vorming en onderwijs en de menselijke mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat de humanistische idealen een belangrijk tegenwicht bieden aan de verloedering en het verval van de moderne cultuur."
(K. van der Zwaag)

In: Maatschappij & Politiek, oktober 2007
"Een bondig, goed geschreven pleidooi voor herbezinning op de humanistische traditie en de waarden die daaruit naar voren komen.
[...]
Het essay van Vanheste vormt een uitstekende inleiding voor een (hernieuwde?) kennismakig met de humanistische thema's en kerngedachten. Voer voor iedereen die onderwijs - opgevat als vrij leren denken en leren dat denken helemaal geen onaangename bezigheid is - een warm hart toedraagt, die weet dat [de] uitspraak van Dostojevski ['Een paar laarzen is meer waard dan Shakespeare]'  satirisch was bedoeld en die zich wenst te verzetten tegen, wat George Steiner ooit omschreef als 'het georganiseerde geheugenverlies van het huidige primaire en secondaire onderwijs'."
(Hans van der Heijde)

In: De Humanist, nr. 3 - augustus 2007
"Humanisme en het avondland is een klein juweel, waarmee Vanheste na het geleerde volk adequaat bediend te hebben zijn visitekaartje ook heeft afgegeven aan een breder publiek. Onderhoudend geschreven en helder van opzet, aanbevolen lectuur!"

In: NBD|Biblion, 1 augustus 2007
"Het essay verheldert dat de fundamentele aspecten van het humanisme belangrijk en positief kunnen zijn voor een toekomstig Europa en welke betekenis het kan hebben voor het dagelijkse persoonlijk leven. De auteur biedt met zijn vlotte, maar nergens oppervlakkige betoog bouwstenen aan voor goede bezinning op vraagstukken als de multiculturele samenleving, de plaats van populaire cultuur en reclame in ons leven, onderwijs en globalisering. Ook bij nadere lezing een belangrijke tekst."
(F.M. Boon)

In: Nederlands Dagblad, 29 juni 2007
"'Pas in de 20e eeuw ontstond een 'wetenschappelijk humanisme' waarin de banden met de christelijke traditie resoluut werden doorgesneden', stelt cultuurfilosoof Jeroen Vanheste in zijn inzichtgevend essay Humanisme en het Avondland. 
[...]
Humanisme en godsdienst hoeven niet met elkaar in conflict te zijn, stelt Vanheste. Hij noemt voorbeelden uit de geschiedenis: van de kerkvaders Clemens en Origines van Alexandrië tot de humanist Erasmus van Rotterdam. Athene en Jeruzalem kunnen een verbond aangaan en vormen zelfs de pijlers van de westerse en daarmee Europese cultuur. 
[...]
Voor humanisten die zich op dit moment bijna fel antireligieus gedragen, is er nog een weg te gaan. Het essay van Jeroen Vanheste wijst hen in de goede richting."
(Marc Janssens)

In: Algemeen Dagblad, 7 juni 2007
"De laatste decennia is er een renaissance van het humanisme gaande, constateert Jeroen Vanheste in Humanisme en het Avondland. Hij geeft in zijn overzicht van het gedachtegoed en de bronnen van de humanistische traditie een helder en betrokken inzicht in de grote lijnen van dat denken".
(Jan-Hendrik Bakker)