(+31)040 - 304 60 58

Nuchtere betogen over religie

Waarheid en verdichting over de publieke rol van de godsdiensten

Boeken

Nuchtere betogen over religie

Waarheid en verdichting over de publieke rol van de godsdiensten

Jan Prij , Govert Buijs , Ger Groot , Erik Borgman , Theo de Wit , Jan Willem Sap , Henk de Roest , Marcel ten Hooven , Martin Aurell , Jean Baubérot , Llewellyn Bogaers , Paul Dekker , Joep de Hart , Everard de Jong , Markha Valenta , Emad Thabet , Thijl Sunier , Geert Jan Spijker , Jan Dirk Snel , John Witte Jr.
€ 34,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Over de invloed van religies op het menselijk samenleven bestaan talloze mythes, beelden en vooroordelen, van gitzwart tot rooskleurig. Voor de een zijn ze synoniem met geweld, geborneerdheid en seksisme, voor de ander vormen ze een morele bron van beschaving. 
In dit boek houden filosofen, rechtskundigen, godsdienstwetenschappers, sociologen, historici en journalisten deze denkbeelden kritisch tegen het licht. In alle nuchterheid, met meer nadruk op de feiten dan op de oordelen. Is geweld inherent aan godsdienst? Verhoudt religie zich slecht tot de gelijkheid van man en vrouw? Is de islam onverenigbaar met democratie? Zou het vrijwilligerswerk zonder de inzet van gelovigen inderdaad niets voorstellen? Deze en vele andere brandende kwesties komen aan bod.

Specificaties

Recensies

Protestants Nederland, Maart 2016
"Uitgeverij Damon heeft met deze uitgave wel een heel bijzonder boek uitgebracht. Onder redactie van een filosoof en een journalist (wonderlijke combinatie) geven diverse auteurs van naam hun visie op de relatie tussen religie en publieke sector.
Het vergt heden ten dage toch wel enige moed om zo'n boek te (laten) schrijven en ook nog eens uit te geven, want religie staat de laatste jaren, eigenlijk al decennia, in ons goede vaderland in een kwade reuk, als synoniem onder andere voor geweld, onderdrukking, moreel superioriteitsgevoel, seksisme en seksvijandigheid.
(...)
Buijs ziet in de inhoud van dit boek wederzijdse publieke leerprocessen: politieke leerprocessen; religieuze leerprocessen; seculiere leerprocessen: leren van religies en maatschappelijke leerprocessen. De filosoof eindigt ziin inleiding met: 'Er valt (in dit boek - PB) - voor iedereen - veel te leren.' Met die conclusie ben ik het helemaal eens: Neem en lees (leer)!"
P van de Breevaart

In: Zicht, september 2015
"
Dit boek onderstreept het feit dat het publieke leven en de politiek niet kunnen zonder de inspirerende rol van religie. Religie is het vermogen om bevrijd te worden van de last van het eenzijdig op economie en nut gerichte politieke bedrijf.
(...)
De bundel verkent verder de specifieke situaties in Turkije en Frankrijk, moderne seculiere rituelen (zoals rond MH17), de verhouding tussen monotheïsme en politiek geweld, islam en democratie, feit en fictie over de participatiesamenleving en de verhouding tussen religie en vrijwilligerswerk, slechts een greep uit de thema’s in deze waardevolle bundel."
Klaas van der Zwaag

Zie ook de website van Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3995477/2015/05/03/Zo-herdenkt-een-natie.dhtml

In: NBD Biblion, juli 2015
"De auteurs, wetenschappers en journalisten, zoeken naar een genuanceerde visie op religie door tal van kwesties te analyseren, waarbij religie en seculariteit met elkaar in botsing komen. In hoeverre kan religie een humaniserende rol spelen in het publieke domein? De reikwijdte van de bundel is groot, zowel historisch als geografisch. Dat maakt het geheel wat brokkelig, maar de afzonderlijke bijdragen zijn stuk voor stuk boeiend. Zo zijn er bijdragen over de moord op Theo van Gogh en de ramp met de MH-17, maar ook analyses van de rol van religie in Frankrijk, Rusland en Turkije. De kruistochten komen langs, maar ook Martin Luther King en Moeder Teresa. Geschreven voor een academisch geschoold publiek."
Dr. H.C. Stoffels

In: De Roerom, juni 2015
"Velen vinden dat de grote godsdiensten de ontwikkeling van mensen en volken in de weg staat. In Nuchtere betoge over religie onder redactie van Govert Buijs en Marcel ten Hooven willen betrokken deskundige mensen de andere kant van religie laten zien. Ze verdoezelen de schaduwzijde niet maar bieden wel tegenwicht aan de negatieve beeldvorming over godsdienst en religie.
(...)
Mijn advies is om binnen een bepaalde gelimiteerde tijd - bijvoorbeeld de grote vakantie - telkens een gedeelte te lezen en wat je leest te laten 'nestelen'. Een erg - ook informatief - goed boek dat wel enig uithoudingsvermogen eist."
Peer Verhoeven