(+31)040 - 304 60 58

Leven met wijsheid

Een biografie van Thomas Merton

Boeken

Damon Dinsdag 1 augustus

In september verschijnt De mens achter de monnik, een bloemlezing uit de dagboeken van Thomas Merton. Eerder verscheen bij ons Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton van Jim Forest, die M...

Lees meer

Leven met wijsheid

Een biografie van Thomas Merton

Jim Forest
€ 29,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie The Seven Storey Mountain (Louteringsberg), waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

Leven met wijsheid is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto’s maken deze biografie tot een levendig portret.

“Thomas Merton blijft een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen. Hij was bovenal een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en die nieuwe horizonnen opende voor mensen en voor de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor vrede tussen volken en religies.”
Paus Franciscus in een toespraak voor het Amerikaanse Congres 2015


Joop van der Elst interviewde vertaler Willy Eurlings over Leven met wijsheid. U kunt het interview terug luisteren:

 

Kerknet maakte een film over Thomas Merton. U kunt de film bekijken door op onderstaande te klikken:

Specificaties

ISBN
9789463401241
Oorsponkelijke titel
Living with Wisdom: a life of Thomas Merton
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
304 pagina's
Uitvoering
Paperback, geïllustreerd
Verschijningsdatum
24 Maart 2018

Recensies

In: De nieuwe koers, nr.3 2018
"Forest schrijft met vaart en sleurt je mee in het opvallende levensverhaal. (...) Wie zoekt naar een grondige duiding van Merton's denken komt er bekaaid vanaf, maar daar staat een uitgebreide levensgeschiedenis tegenover die voldoende aanknopingspunten biedt tot verder lezen over en van Merton."
Jaap-Harm de Jong

In: Paravisie, augustus 2018
"
Thomas Merton (1915-1986) was een Amerikaanse kloosterling die het verschil tussen kennis en wijsheid goed kende en zich zorgen maakte over de toestand in de wereld. Een echte oplossing droeg hij ook niet aan, maar hij adviseerde zijn lezers wel vaak om tot een combinatie van actie en  contemplatie te komen. Om naast bezinning concreet de strijd aan te gaan met dat wat ons mensen uit elkaar drijft. De kerk had het moeilijk met deze ongrijpbare, maar uiterst fascinerende man. Fijne, leesbare en goed uit het Engels vertaalde biografie."

Op: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/welk-boek-neem-jij-mee-op-vakantie-hier-alvast-onze-toppers
"Bij eerste lezing viel me op hoe heerlijk het geschreven én vertaald is."
Sim D’Hertefelt

In: Trouw, 30 april 2018
Hierin een interview met Jim Forest (auteur) en Willy Eurlings (vertaler) van 'Leven met wijsheid'. Daarin staat o.a.:
"Uit de biografie door Jim Forest, net uit in het Nederlands, blijkt hoe actueel de vragen waren die hij met zich meenam."
KLIK HIER voor het hele artikel.
Frank Mulder

In: Friesch Dagblad, 21 april 2018
"Een welkom boek, dat de kwaliteit heeft om nieuwe lezers te interesseren voor het werk van Thomas Merton. (...)  De biografie van Forest geeft een inzichtelijk beeld van Mertons leven, zijn vele ontmoetingen en zijn innerlijke zoektocht naar rust en aanvaarding."
Tjerk de Reus 

In: Woord en dienst, september 2018
"Het boek is een goede kennismaking met Mertons leven en zet aan tot verder zoeken naar wat er in Merton te vinden is."
Gerben Roest

"De vele foto’s maken deze biografie ook een lust voor het oog. (...) De vertaler weet waar hij het over heeft en kent de context van het monastieke leven. Alle lof voor deze vertaling!"
Nieuw Wij, Dom Bernardus Peeters

NBD Biblion
"Deze biografie van Forest voegt door het persoonlijke karakter (hij leerde hem tijdens de laatste jaren van Mertons leven kennen) veel toe aan de apologetische autobiografie en andere, meer afstandelijke levensbeschrijvingen. Daar dragen vele zwart-witfoto's aan bij. (...) Deze mooie, in warme en eenvoudige woorden geschreven biografie komt aan diepte niets tekort."
E. Sengers

In: Elsevier, 18 april 2018
"Het vrome bestaan van broeder Louis, zoals Merton in Gethsemani heette, wordt levendig beschrijven in Leven met wijsheid. (...) Zijn geestverwant Forest beschrijft de prestaties van de pionier van de interreligieuze dialoog vol bewondering."
G. van der List

In: Volzin, mei 2018
"Zijn biograaf Jim Forest heeft zich op voortreffelijke wijze van zijn taak gekweten. (...) Zijn spirituele erfenis is van blijvend belang, zo laat Jim Forest in zijn biografie overtuigend zien."
J. van Hooydonk

In: Acta Comparanda, 3 oktober 2018:
"Thematisch gestructureerd en rijkelijk met foto's geiïllustreerd, bezorgt hij de lezer een overzichtelijke en aangename lectuur".
Rit Van den Bergh

In: Herademing, maart 2019:
"... Toch is hij er goed in geslaagd een eerlijk en veelzijdig portret te schilderen. (...) Het boek leest makkelijk en is rijk voorzien van foto's, verwijzingen en registers."