(+31)040 - 304 60 58

De geneeskunst

Boeken

De geneeskunst

Celsus
€ 39,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

In de eerste eeuw na Christus schreef Aulus Cornelius Celsus een encyclopedisch werk, De medicina, over de geneeskunde in zijn tijd. Na een inleiding over de ontwikkeling van de geneeskunde in voorgaande tijden, vooral bij de Grieken, bespreekt hij achtereenvolgens leefregels, behandeling van ziektes, recepten voor geneesmiddelen en chirurgische ingrepen. De vraag of hij arts was of goed geïnformeerde leek valt niet met zekerheid te beantwoorden. Maar met zijn aangename stijl en ongecompliceerde woordkeuze heeft hij een werk geschreven dat voor zowel medisch geschoolden als leken interessante lectuur oplevert.

Het is het enige werk uit de Oudheid dat een vrijwel compleet beeld geeft van de praktijk van de geneeskunde in het Romeinse Rijk.

Specificaties

ISBN
9789463400978
Oorsponkelijke titel
De medicina
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
496 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
13 April 2017

Recensies

In: Perodiek, maart 2018
"Het is de grote verdienste van de auteurs hiervan een zeer lezenswaardig geheel te maken en bijgevolg goed toegankelijk voor leken."
J. Dockx

In: Hermeneus., nr.3 2017
"De uitgave is het resultaat van jarenlang werk, en de grote zorg en aandacht blijken ook in de mooie, rustige vormgeving. Een prima cadeau voor moderne artsen."
Vincent Hunink

In: S.P.Q.R., september 2017
"Met zijn aangename en voor die tijd erg elegante schrijfstijl en ongecompliceerde woordkeuze, heeft Celsus destijds een werk geschreven dat voor zowel medisch geschoolden als leken interessante lectuur oplevert. Het boek was dan ook eeuwenlang succesvol. Het werd recent opnieuw vertaald en uitgegeven. Aan deze nieuwe vertaling is bijna twintig jaar gewerkt door een team bestaande uit een classicus-vertaler, twee gepensioneerde internisten die zich op de klassieke talen toelegden, en een specialist in de antieke geneeskunde."

In: Prora, juni 2017
"Terwijl ziekte en gezondheid gedurende vele eeuwen vooral op een religieuze manier werden benaderd, waarbij de goden een essentiële rol speelden in het genezingsproces, spitst Celsus zich uitsluitend toe op de wetenschappelijke vorm van geneeskunde, daarbij geïnspireerd door zijn Griekse voorgangers, maar wellicht ook door persoonlijke ervaringen als arts.
(...)
De vertaling is uitstekend ingeleid en geannoteerd: in bijna 600 eindnoten worden toelichtingen en verwijzingen gegeven, er is een zakenregister met referenties naar alle plaatsen in het boek waar ze voorkomen, een verklarende lijst van eigennamen en een kleine bibliografie. De gedetailleerde inhoudsopgave en de vele kopjes in de vertaling zorgen voor een overzichtelijke structuur, die het mogelijk maakt om elk besproken item snel terug te vinden. Dit werk van Celsus, door DAMON heel verzorgd uitgegeven, biedt de hedendaagse lezer een unieke kijk op de geneeskunde in het Romeinse Rijk."
Joeri Facq

In: NBD Biblion, juni 2017
"De vrij technische verhandeling is zeer goed vertaald door een team van twee classici en twee internisten die na hun pensioen klassieke talen hebben gestudeerd. Dit blijkt een ideale combinatie om dit interessante antieke werk, dat als enige een bijna compleet beeld geeft van de geneeskunde in het Romeinse rijk, voor een modern publiek te ontsluiten. Met een uitvoerige inleiding, een literatuuroverzicht, verklarende eindnoten en afzonderlijke registers op onderwerpen en personen."
E.A. Hemelrijk

In: Medisch contact, september 2017
"Voor wie kennis wil maken met de antieke geneeskunde is deze uitgave een uitstekende en vlot leesbare opstap. (...) 
Celsus' De geneeskunst is voor vakman en leek een uitdagend boek, 'ter lering ende vermaak'."
Mart van Lieburg

In: Amphora, september 2017
"Celsus' De medicina is een medische encyclopedie geschreven in de eerste eeuw door een man van wie niet met zekerheid vaststaat dat hij medicus was of als dokter werkzaam. Hij voelde zich namelijk in alle takken van wetenschap thuis. Nadat hij over de landbouw geschreven had, volgde zijn boek over de geneeskunst en daarna nog een aantal grote werken over onder andere krijgskunde en filosofie. Over de geneeskunst is vrijwel volledig bewaard gebleven. Zo krijgen we de kans in de keuken van de Romeinse geneeskunst te kijken, of liever nog: kennis te maken met de state-ofthe-art in de westerse beschaafde wereld van die tijd." 
Louk Vencken

In: Standaard der Letteren, 12 mei 2017
"Het eerste compleet bewaarde en exhaustieve Romeinse handboek over geneeskunde: dat is De geneeskunst van Celsus, die leefde in Augustus’ tijd. Het biedt een fascinerende inkijk in het medische denken en handelen in Rome. De nieuwe Nederlandse vertaling is een primeur.
(...)
Er is aan deze vertaling een kleine twintig jaar met tussenpozen en met vereende krachten gewerkt: door een classicus-vertaler, twee gepensioneerde internisten die zich op de klassieke talen toelegden, en een specialist in de antieke geneeskunde. Celsus vertalen doe je niet alleen. Het vergt bijvoorbeeld op veel plaatsen een specialistische medische kennis om te kunnen beginnen vermoeden welke ziekte of ziektes of zelfs welke lichaamsdelen de man nu precies op het oog heeft. Lof zij ook de kleine uitgeverij Damon die zich aan dit soort boeken (met een heerlijk zakenregister van maar liefst dertig bladzijden) waagt."
Patrick De Rynck