(+31)040 - 304 60 58

De ziekte tot de dood

paperback

Boeken

De ziekte tot de dood

paperback

Søren Kierkegaard
€ 22,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Vertaling: Paul Cruysberghs
Eindredactie: Frits Florin & Karl Verstrynge
Met een nawoord van: Karl Verstrynge

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

Wat is dat voor ziekte die “tot de dood” is? Het is de ziekte van de vertwijfeling. Aan de hand van het pseudoniem Anti-Climacus gebruikt Kierkegaard een uiterst scherp scalpel om zijn diagnose te stellen. Geduldig analyserend legt hij laag na laag de verschijningsvormen van de vertwijfeling bloot. Daarbij stoot hij op verschillende vluchtwegen die mensen gebruiken om hun vertwijfeling, of die nu bewust is of niet, al dagdromend te verdoezelen, weg te fantaseren of te ontkennen door zichzelf te verliezen in al hun ambitieuze plannen en ondernemingen. Is een genezing van deze ziekte mogelijk? De erkenning en aanvaarding van de eigen gegevenheid, het eigen lichaam, de talenten en gebreken die men bezit, en de omgeving waarin men opgroeide, vormen daartoe alvast een eerste stap. Deze gegevenheid zien als de eigen levensopgave, als een taak die men dag voor dag dient te volbrengen, een tweede. Maar dan nog verschijnt onverhoeds een dieper liggende wortel van de ziekte, die Anti-Climacus als zonde omschrijft. In confrontatie met de gestrengheid van het christendom onderzoekt hij hoe na die ultieme en radicale diagnose genezing kan worden gezocht.

De ziekte tot de dood vormt het zesde deel in de serie Kierkegaard Werken. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' (www.kierkegaard.be) en de Søren Kierkegaard Skrifter (uitgegeven door het 'Søren Kierkegaard Research Centre' te Kopenhagen, www.sk.ku.dk).

Uitgeverij Damon is in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' de Nederlandstalige partner van de nieuwe kritische Deense editie Søren Kierkegaard Skrifter, waarop de serie Kierkegaard Werken is gebaseerd.

Specificaties

ISBN
9789463401265
Oorsponkelijke titel
Sygdommen til Døden
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
216 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
28 Juni 2018
Verschenen in de serie

Recensies

In: Friesch Dagblad, 20 november 2018
"Wat een moed om zo te schrijven. Wat een moed om de dood nog eens heel anders, want veel ernstiger, voor te stellen. Aan God vertwijfelen, dus buiten Hem om leven, dat is pas écht doodgaan. Maar wie in Hem gelooft, wacht ‘oneindig meer hoop dan er louter menselijk gesproken is’.
Is het moed, of zelfs hoogmoed, om als filosoof zo te schrijven? Kierkegaard heeft het geprobeerd, en is daarmee een onvervangbare ‘enkeling’ binnen de filosofie geworden. Van wie dominees bijvoorbeeld oneindig kunnen leren."
Wessel ten Boom

In: Reformatorisch Dagblad, 31 augustus 2018:
"Kierkegaard zer op psychologisch indringende wijze uiteen hoe de mens vertwijfeld zichzelf (dat wil zeggen een mens die uit handen van God wil blijven) of níét zichzelf (in de echte zin van het woord: een vrij wezen dat zich verhoudt tot God) wil zijn."
Klaas van der Zwaag

In: De Groene Amsterdammer, 2 mei 2013
"De ziekte tot de dood, gepubliceerd onder het pseudoniem Anti-Climacus, is voor Kierkegaards doen een bijzonder opgeruimde filosofische uiteenzetting over vertwijfeling. De precieze omschrijving van de manier waarop mensen hun vertwijfeling proberen te verbergen is opbouwend bedoeld."
Jelmer Mommers

In: Vox Voetianorum, jrg.34 nr.4, juni 2011
"Welnu wat is nu in de diepste zin de ziekte tot de dood? Dat is de vertwijfeling aan God. Welke theoloog doet dat bij tijd en wijlen niet? U hebt dit werk daarom te lezen. En niet alleen daarom, maar ook omdat het zo ontzettend knap is hoe Kierkegaard alle grote christelijke thema's als zonde, schuld, angst, twijfel en vrijheid aan elkaar verbindt en in de diametrale verhouding tot God plaatst. Het is m?ta-denken dat veel hedendaagse oppervlakkige theologie overstijgt."
Johan Verboom

In: De Civitate, jrg.61 nr.4, maart 2011
"Het boek is - zoals alle andere werken in deze serie - mooi uitgegeven em voorzien van een uitgebreid notenapparaat en een verhelderend nawoord. Een aanrader voor de gevorderde Kierkegaard-lezer!
Job Velthuizen

In: NBD Biblion, 15 december 2010
"Deze vertaling, op grond van de Deense uitgave van 2006, komt twee jaar na de vorige, van Lineke Buijs, en leest wat gemakkelijker dan die. Ook de typografie draagt daaraan bij. Het nawoord is waardevol. Noten en registers zijn gedegen. De vormgeving is rustig en esthetisch. Met leeslint."

In: 8WEEKLY, 29 juli 2010
"De ziekte tot de dood begint met een prikkelende aanhef, waaruit Kierkegaards schrijverstalent onmiddellijk blijkt. Hij grijpt de lezer vast met een beschouwing over de dood en opwekking van Lazarus zoals de evangelist Johannes die vermeldt."
(...)
"Na de aantrekkelijke aanhef schrikken de ingewikkelde psychologische en antropologische uiteenzettingen wellicht af, maar wie de moeite neemt Anti-Climacus te volgen zal niet teleurgesteld worden. Bovendien leent de tekst zich uitermate om in gedeelten te lezen, omdat er in iedere alinea wel iets gebeurt dat het overdenken waard is."
(...)
"Het gehele werk biedt een constante spiegel, waarin de lezer met zichzelf wordt geconfronteerd. Het centrale doel van Anti-Climacus is dan ook de lezer zich bewust te maken van zijn existentie. Hoewel de vertwijfeling een fundamentele en onuitroeibare ziekte van de geest lijkt, die het 'ik' of het 'zelf' van zijn vrijheid berooft, is juist die vertwijfeling de redding. Net als de angst in Het begrip angst is de twijfel namelijk geen defici?nt, maar eerder een uitdrukking van de volkomenheid van de menselijke natuur."
(...)
"Aan het einde van de tekst wacht de lezer een uitgebreid nawoord, dat als losstaand essay een verhelderende blik werpt op de tekst en op de moeilijkheden van de pseudonimiteit, zodanig dat beginnende Kierkegaardlezers het beter als voorwoord kunnen lezen."
Stephan Wetzels
www.8weekly.nl/artikel/8568/s-ren-kierkegaard-anti-climacus-de-ziekte-tot-de-dood.html