(+31)040 - 304 60 58

School van de liefde

Cisterciënzers en hun spiritualiteit

Boeken

School van de liefde

Cisterciënzers en hun spiritualiteit

Guerric Aerden ocso
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

In de brede waaier van spirituele stromingen verschijnt de school van Cîteaux als een levendig getuige van de liefde. Als gave Gods en als menselijke verwerkelijking werd het affectieve elan door de schrijvers van deze monastieke familie in al haar breedte en diepte ontwikkeld. Het literair genie van Bernardus van Clairvaux en diens kompanen, haalde in de eeuw van de liefde – de twaalfde – alles uit de kast om de wegen van het hart spiritueel en psychologisch te ontrafelen. Zij promootten de liefde als hoogste streefdoel en als teken van de waardigheid van de mens, waarbij taal en mystiek elkaar bevruchtten. Hun zoektocht naar de Beminde, die zij in hun afgelegen abdijen én in hun broeders dienden, ontsproot aan hun geleefde ervaring door Hem gevonden te zijn. In dit boek brengt een hedendaagse cisterciënzermonnik deze gangmakers van de affectieve theologie voor het voetlicht. Hierbij evoceert hij vanuit verschillende invalshoeken zowel hun tijd, als hun leven en spiritualiteit.

School van de liefde verschaft de lezer een rijk pallet aan zingevingen vanuit een historische bronervaring waarin eenvoud, schoonheid en contemplatie elkaar bevruchten.

Guerric Aerden ocso is samen met Krijn Pansters redacteur van de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten


Joop van der Elst interviewde Guerric Aerden ocso over de uitgave School van de liefde, Cisterciënzers en hun spiritualiteit. U kunt het interview terug luisteren:

Specificaties

ISBN
9789463401395
Auteur(s)
Omvang
368 pagina's
Uitvoering
Paperback, full colour geïllustreerd
Verschijningsdatum
25 September 2018
Verschenen in de serie

Recensies

In: Benedictijns Tijdschrift, nr 1 2019:
"Het boek verzamelt veel boeiende hoofdstukken, over de drie genoemde pioniers, over hun toeleg op de bijbeloverlevering, over de calligrafische en architectonische schoonheid, over Bernardus. Een boeiend en informatief boek."
Frans Berkelmans

In: Katholiek nieuwsblad, 25 januari 2019
"Wie ze al gelezen heeft, zal het boek waarschijnlijk toch aanschaffen, want die lezer weet dat Aerdens geschriften een bijzondere kwaliteit hebben. Ze zijn helder en begrijpelijk, maar hebben een zodanige diepgang dat ze bij herhaald herlezen steeds nieuw lijken."
Jan Brouwers

In: Friesch Dagblad, 27 oktober 2018
"Het zou wel eens kunnen dat de zogenoemde cisterciënzer spiritualiteit voor een brede groep hedendaagse zoekers en gelovigen iets te bieden heeft. Men zou dan in elk geval het boek School van de liefde ter hand moeten nemen (...) In dit uitnodigende en heldere boek gaat het besef van de ondoorgrondelijkheid van het goddelijke mysterie hand in hand met de aansporing tot toewijding, liefde dus. (...) Een betere gids dan Guerric Aerden kun je je niet wensen: wat hij allemaal weet te vertellen, met kennis van zaken, is tevens een vriendelijke uitnodiging aan de lezer."
Tjerk de Reus

NBD Biblion:
"Mooi verzorgde en smaakvol met kleurenfoto's geïllustreerde bundeling van artikelen over de klassieke cisterciënzer auteurs uit de twaalfde eeuw. Guerric Aerden is zelf cisterziënzer monnik en geldt als kenner van de monastieke traditie van zijn orde. Hij bundelt hier een aantal teksten die eerder gepubliceerd werden in verschillende tijdschriften. Ze zijn chronologisch geordend en bieden een goed beeld van het gedachtegoed van de grote auteurs uit de school van Citeaux. (...) Een overzicht van Nederlandstalige literatur en een naamregister verhogen de bruikbaarheid" 
G. Mathijsen osb

In: Volzin februari 2019:
"
Leesbare en gedegen inleiding in de spirituele traditie van de cisterciënzers door een monnik van de trappistenabdij van Westmalle, met aandacht voor de ‘groten’ uit deze traditie zoals Bernardus van Clairveaux, Aelred van Rievaulx en Willem van Saint-Thierry. Allemaal mannen, want de vrouwelijke mystieken uit deze traditie verdienen een eigen boek, aldus Aerden."

In: De Nieuwe Koers, nr 8. 2018
"Het gaat hier om een kloosterorde die rond 1200 in Frankrijk begon, en waarvan het gedachtengoed nog altijd als inspirerend wordt ervaren. Niet zonder reden, blijkt uit het mooie boek van Guerric Aerden. (...) Aerden weet wat zijn lezers nodig hebben."

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk