(+31)040 - 304 60 58

Godsliefde

Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus

Boeken

Godsliefde

Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus

Willem van Saint-Thierry
€ 34,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Vertaling, inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso
Redactie Krijn Pansters & Guerric Aerden ocso

Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cisterciënzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd. In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf Meditaties, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cisterciënzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde Gulden Brief, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een Leven van Bernardus, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw. De drie werken werden vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Specificaties

ISBN
9789460362279
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
448 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
10 December 2016
Verschenen in de serie

Recensies

In: NBD, maart 2017
"In deze verzorgde uitgave zijn drie werken verzameld van een te weinig gekend schrijver uit de Lage Landen. Willem van St. Thierry (ca. 1075-1148), uit de omgeving van Luik, is in de voorbije vijftig jaar sterk geherwaardeerd als een belangrijke spirituele auteur. Hij was zeer bevriend met de grote en beroemde Bernardus van Clairvaux en sommige van zijn mooiste werken zijn op diens naam komen te staan. Vooral de geleerde jezuïet Paul Verdeijen heeft zijn originaliteit als diepzinnig theoloog ontdekt en zijn invloed van zijn werk op Hadewijch en Ruusbroec aangetoond. De inleiding van Paul Verdeijen is van een niveau dat in geen enkele buitenlandse uitgave wordt geëvenaard. Voor deze editie heeft hij de meditaties opnieuw vertaald. De Gulden Brief werd door de trappist br. Guerric Aerden vertaald en heel het werk is in voorbeeldige samenwerking tussen deze beiden en Krijn Pansters tot stand gekomen. Bibliografie en registers maken deze uitgave tot een sieraad voor elke theologische collectie."
G. Mathijsen osb

In: Reformatorisch Dagblad, 31 januari 2017
"Boeiende teksten die een hoogtepunt vormen van de vroomheidsliteratuur en die laten zien hoe mystiek en kerk elkaar link kunnen dwarszitten."
Klaas van der Zwaag 

In: Kerk en Theologie, 2023
"De Gulden Brief is een tekst die zich uitermate goed leent voor onderwijs in het middeleeuwse monastieke denken of voor een inleiding in de premoderne mystiek. Ik hoop dan ook dat deze bundel met Willems teksten zijn weg zal vinden naar de collegezalen van theologen, classici en mediëvisten. Paul Verdeyen verdient veel dank, want hij heeft de Nederlandse mediëvistiek en theologie met deze vertalingen een grote dienst bewezen."
Willemien Otten