(+31)040 - 304 60 58

Privacy statement

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Uitgeverij Damon. Uitgeverij Damon is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Uitgeverij Damon kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Verwerkte gegevens

Uitgeverij Damon maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld Damon.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van de computer, het besturingssysteem, de internet browser, de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op Damon.nl kwam en de pagina's die u binnen Damon.nl bezoekt.

Uitgeverij Damon verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is sprake als u een e-mail (contactformulier) aan ons stuurt, een bestelling plaatst, een account aanmaakt of aanmeld voor de nieuwsbrief. 

  • naam;
  • contactgegevens;
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die u op de Website plaatst;

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Uitgeverij Damon gebruikt. Uitgeverij Damon houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We gebruiken de informatie over welke pagina's u binnen Damon.nl hebt bezocht om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die u actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die u actief aan Uitgeverij Damon verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten en producten te leveren;
  • om contact met u te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;

Google Analytics

Uitgeverij Damon maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Uitgeverij Damon te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Uitgeverij Damon en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt en deze zelfs anoniem opslaan.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en u kunt het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Uitgeverij Damon bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Uitgeverij Damon of zo lang als de wet dat voorschrijft. Uitgeverij Damon mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij Damon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitgeverij Damon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de financiële afhandeling werken wij samen met Mollie.

Voor de verzending van onze bestellingen maken we gebruik van PostNL via MyParcel.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt een gespecificeerd verzoek tot Uitgeverij Damon richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Uitgeverij Damon zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Uitgeverij Damon de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Uitgeverij Damon stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Uitgeverij Damon de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Uitgeverij Damon de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Uitgeverij Damon niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Uitgeverij Damon de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Uitgeverij Damon schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Uitgeverij Damon de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Uitgeverij Damon verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2023.

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk