(+31)040 - 304 60 58

Liegen en leugens

Boeken

Liegen en leugens

Aurelius Augustinus
€ 21,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

De mendacio & Contra mendacium

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven 

Mag je liegen? Grove, schadelijke leugens zijn verkeerd en verwerpelijk, dat is duidelijk. Maar het bekende leugentje om bestwil? Of een leugen waarmee je een mensenleven redt? In twee afzonderlijke traktaten gaat Augustinus van Hippo (354-430) in op deze belangwekkende morele vragen.

In De Leugen uit 394 onderscheidt hij acht typen leugens en bespreekt hij bijbelpassages die het liegen lijken te legitimeren. In Tegen de Leugen uit 420 gaat het speciaal om liegen ten behoeve van het geloof, in de context van discussies met ketters. Augustinus betoont zich een hardliner. Luid klinkt zijn 'nee' tegen alle vormen van leugens. Maar ten slotte laat hij toch ook ruimte voor de menselijke zwakte.
In deze traktaten zien we Augustinus worstelen met de materie. Vooral de eerste tekst (die hij zelf aanvankelijk niet wilde publiceren) is een soort 'werk in uitvoering'. Voor de lezer is het fascinerend om Augustinus' denken van zo nabij te kunnen volgen. En het probleem is in de kern nog onverminderd actueel.

Specificaties

ISBN
9789055739813
Oorsponkelijke titel
De mendacio & Contra mendacium
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
02 Februari 2010
Verschenen in de serie

Recensies

In: Kerkblad van het noorden, 15 februari 2013
"De vertaling van de beide traktaten over liegen en leugens is de eerste Nederlandse vertaling. De inleiding van Paul van Geest is verhelderend."
D.J. Steensma

In: Fundamenteel, maart 2011
"Dat dit boek nog steeds uiterst actueel is, behoeft waarschijnlijk geen betoog. De werkelijkheid is doortrokken met leugens. Men kan de voorbeelden om zich heen en in zichzelf oproepen. Deze werken van Augustinus reageren hier krachtig op, ondersteunt met veel argumenten en voorbeelden uit de Bijbel. Het zal daarom iedereen aanspreken en ook voor allen nuttig om te lezen."
(...)
"Het is niet het moeilijkste of meest hoogstaande werk van hem, maar vrij toegankelijk en daarom voor iedereen zeer geschikt om te lezen. Naast de grote werken van deze grote denken ook deze juweeltjes van harte aanbevolen. Neem en lees!"
Dirk van Kerken

Op: boekhandelwesterhof.nl
"Liegen & leugens, een van de nieuwe boeken van kerkvader Aurelius Augustinus die de laatste maanden bij uitgeverij Damon in fraai gebonden uitvoering zijn verschenen. Augustinus is de eerste, die een speciaal traktaat aan de moraliteit van de leugen weidt, zo schrijft Augustinuskenner Prof. dr. Paul van Geest in zijn inleiding tot dit opmerkelijk actuele boek." 
Jenno Sijtsma

In: De Leeswolf, jrg.16, nr.5, juni 2010
"Augustinus zelf vond later zijn eerste boek nogal ingewikkeld, maar in de bijzonder vlotte en heldere vertaling van Hunink is daarvan weinig te merken, ook niet bij de spitvondige redeneringen en de minutieuze afwegingen van woordbetekenissen. Bij de talrijke Bijbelcitaten wordt in de marge de bronvermelding gegeven. In een uitvoerige inleiding analyseert Paul van Geest bepaalde fragmenten van deze traktaten. Daarbij betrekt hij nog andere werken van Augustinus en een essay van Max Weber. Door de spitsvondige redeneringen en soms amusante commentaar garanderen deze traktaten aangename lectuur."
Jef Ector

In: Bres, juni/juli 2010
"Een leugen om bestwil gaat er bij kerkvader Aurelis Augustinus niet in. De bisschop van Hippo is wat dit betreft een hardliner, die geen enkele leugen toelaat, maar in de verte wel begrip heeft voor de menselijke zwakte."

In: Beweging, lente 2010
"Uitgangspunt bij Augustinus is dat we leven in eeuwigheidsperspectief. Neem en lees!"
Pieter de Boer

In: NBD Biblion, 26 mei 2010
"De vertaling is voorbeeldig: modern, vaak alledaags Nederlands. De inleider plaatst beide boeken in een ruimer kader van Augustinus' denken en contacten. Met tussenkopjes boven tekstdelen. Verzorgde uitgave.

In: De oogst, april 2010
"In dit boek, waarin zijn twee geschriften over liegen en leugens zijn gebundeld, bespreekt Augustinus acht soorten leugens en brengt daarin een soort hi?rarchie aan."
(?)
"Uitgangspunt van Augustinus is dat we leven in eeuwigheidsperspectief. Neem en lees!"
Pieter de Boer

In: Reformatorisch Dagblad, 22 februari 2010
"In een tweetal nu vertaalde werkjes behandelt de kerkvader de vraag of de christen leugens mag gebruiken. Zijn antwoord is radicaal nee: "De waarheid van de leer, van de godsdienst en de vroomheid is maar door ??n ding te schenden: door de leugen" Volgens inleider Paul van Geest markeert Augustinus' opvatting een keerpunt in het christelijk denken."
Klaas van der Zwaag