(+31)040 - 304 60 58

Vrouwen naast Paulus

Twee romans uit het vroege christendom

Boeken

Vrouwen naast Paulus

Twee romans uit het vroege christendom

Fik Meijer
€ 14,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Zie tevens: www.vincenthunink.nl

Vertaald door Vincent Hunink
Ingeleid door Fik Meijer

In de wereld van het vroege christendom spelen vrouwen een belangrijke rol. Zo waren er al vroeg vrouwenfiguren die werden verbonden met de apostel Paulus. Twee vroegchristelijk Griekse romans over zulke vrouwen en hun contacten met Paulus zijn in deze vertaling bijeen gebracht.
De korte 'Handelingen van Thecla en Paulus' vertellen het verhaal van de al in de late oudheid beroemde heilige Thecla, die de contouren krijgt van een soort vrouwelijke apostel naast Paulus. Het langere, minder bekende verhaal van Xanthippe en Polyxena vertelt van een soortgelijk verlangen om Paulus te volgen bij twee andere vrouwen. We reizen met hen mee in de antieke wereld, en beleven avonturen tot in Spanje.
De twee teksten laten zien hoezeer antieke lezers behoefte hebben gehad aan identificatie met vrouwenfiguren. Het vroege christendom blijkt rijker geschakeerd dan op het eerste gezicht lijkt. 

Specificaties

ISBN
9789460361548
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
128 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
20 Augustus 2013

Recensies

In: Inspiratie magazine, 7, 2014
"De wonderlijke gebeurtenissen zijn ongeloofwaardig en buitensissig - hoewel sommigen dat sowieso van wonderen zeggen, ook van bijbelse. Toch zijn de verhalen boeiend en een inkijk in wat van waarde was voor christenen in de tweede eeuw. De inleider poogt om Paulus' brieven over de rol van de vrouw naar onze hedendaagse, egalitaire rolopvattingen om te buigen. Dat lukt niet zonder de overlevering speculatief te bekritiseren."
TK

In: Heilig en ongewoon, oktober 2014
"Dat [stichtende] karakter staat nu wel ver(der) af van onze mentaliteit, maar de strijd van vrouwen om een stem te hebben in het christendom is zeker nog even actueel. Daarom alleen als zijn deze Handelingen zekder de moeite van het lezen waard."
Erik Eynikel

In: Trouw 7 juni 2014
"
De twee romans zijn vlot te lezen, mede dankzij de vertaler. ‘Paulus en Thecla’ was al eerder vertaald, maar ‘Het verhaal van Xanthippe, Polyxene en Rebecca’ ligt nu voor het eerst in het Nederlands voor ons. Literaire hoogstandjes zijn het niet, zeker het laatste boekje niet, maar wel interessant als doorkijkjes naar mensen uit vroeger eeuwen."
(...)
"De illustratie op de cover van ‘Vrouwen naast Paulus’ laat goed zien hoe heftig het debat over vrouwen in kerk en samenleving moet zijn gevoerd. Een fresco uit de vijfde of zesde eeuw laat Paulus en Thecla zien, allebei met opgeheven hand, dus in de spreekmodus. Maar de hand en de ogen van Thecla zijn weggekrast. We weten niet in welke eeuw. Werd ze te ketters of te parmantig gevonden?"
Sam Janse

In: Geschiedenis magazine, juni 2014
"Het zijn vooral de korte informatieve inleiding van Fik Meijer over Paulus' houding tegenover vrouwen en het nawoord van de vertaler over het literaire aspect van de beide 'romans' die deze uitgave voor een breder publiek interessant kunnen maken."
Bert Overbeek

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1481
"De verhalen vertellen hoe ook vrouwen zochten naar figuren waarmee ze zich konden identificeren. Het oude christendom blijkt immens veel rijker te zijn dan ophet eerste gezicht gedacht. De teksten waren immers geheel onbekend voor mij. Meijer verzorgt een degelijke inleiding en geeft ook de nodige commentaren bij deze twee ‘romans’. Dat is geen overbodige luxe."
HG

In: De Civitate, mei 2014
"Passend bij het genre is de vertaling van Vincent Hunink; geschreven in soepel Nederlands. De schoonheid van de vertelling schuilt in zijn eenvoud van de stijl, en die is in de vertaling heel goed bewaard gebleven.In het geval van de tweede tekst, de handelingen van Xanthippe en Polyxene, gaat het volgens het nawoord zelf om de eerste hedendaagse vertaling in moderne taal: de enige andere vertaling in moderne taal is een Engelse vertaling uit 1885."
(...)
"Het zijn mooie verhalen, ze lezen vlot weg en geven op een heel eigen manier een blik in de wereld van het vroege christendom."
Arco den Heijer

In: Kerk en Leven, 30 oktober
"De periode vóór het christendom in de vierde eeuw staatsgodsdienst werd, kan vandaag op heel wat belangstelling rekenen. Vrouwen speelden toen een grote rol. Ook Paulus had vrouwen als volgeling. En zijn vrouwonvriendelijke reputatie dan? Die stoelt vooral op latere toevoegingen, schrijft Fik Meijer, auteur van een boek over die dertiende apostel, in de inleiding. Uit Paulus’ brieven en uit de Handelingen van de apostelen, zo meent hij, „ontstaat een boeiend beeld van een man die vaak is afgeschilderd als een vrouwenhater, maar die vrouwen wel degelijk in zijn geloofsverbreiding betrok”."

In: NDB Biblion, 30-10-2013
"Door de vlotte vertaling doen beide verhalen vol spannende verwikkelingen, miraculauze reddingen, ongelooflijke folteringen en een happy end verrassend modern aan. Het boek is geschikt vor een breed publiek dat interesse heeft voor (de rol van vrouwen in) het vroege christendom."
J. Windmeijer

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.4 2013
"Deze ‘romans’ geven kleur en nuance aan wat we weten omtrent het vroegste christendom."
F. Berkelmans

In: Kerk en theologie, oktober 2013
"De oudhistoricus Fik Meijer heeft de vertalingen ingeleid met een beschouwing over vrouwen in de brieven van Paulus en in de canonieke en apocriefe Handelingen. Terecht acht hij het mogeijk dat het verhaal van Thecla is gebaseerd op ware gebeurtenissen."
Riemer Roukema