(+31)040 - 304 60 58

Kritische stemmen

Maatschappijkritiek van Oudheid tot heden

Boeken

Kritische stemmen

Maatschappijkritiek van Oudheid tot heden

L. Laeyendecker
€ 54,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Maatschappijkritiek is van alle tijden. In Kritische stemmen neemt de auteur de lezer mee door de geschiedenis van de kritiek op de samenleving: van apocalyptiek in de Oudheid en Middeleeuwen, via de utopieën van de Renaissance en de Verlichting, naar de problemen van de ‘moderniteit’.

In de apocalyptiek ziet men het kwaad in de wereld als het werk van Satan waaraan alleen God een eind kan en zal maken. Dat verandert in de Renaissance: utopieën fungeren als kritische spiegels en houden het perspectief van een betere wereld open. Mensen kunnen daaraan zelf bouwen. In de Verlichting groeit dit zelfvertrouwen: geleid door de rede komen mensen tot vrijheid, de wereld is maakbaar, vooruitgang staat vast. Daarop valt wel wat aan te merken, zoals de kritische maatschappijwetenschap al in de 19e eeuw stelt. De klassieke sociologen rond 1900 wijzen op de negatieve kanten van de modernisering, vooral waar het de rol van wetenschap, techniek en economie betreft. Zij zien deze onderling verweven systemen de vrijheid van mensen in toenemende mate bedreigen.

Kritische stemmen vormt een onmisbaar naslagwerk voor de geschiedenis van de maatschappijkritiek en biedt wijze lessen voor wie wil nadenken over onze huidige en toekomstige samenleving. 

Specificaties

ISBN
9789460361524
Auteur(s)
Omvang
820 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
02 November 2013

Recensies

In: Civis Mundi, december 2014
"Kritische stemmen heeft alle kenmerken van een magnum opus. Laeyendecker heeft hier alles bijeen gebracht waarover hij gedurende zijn lange leven heeft nagedacht, gedoceerd en geschreven. Wie bekend is met zijn werk komt soms elementen tegen uit eerdere voordrachten en publicaties, maar het lijkt wel alsof pas hier alles op zijn plaats valt, alsof die eerdere boeken en artikelen alleen maar nodig waren als tussenstations op een parcours dat onvermijdelijk naar dit eindpunt voerde. Er is geen ander woord voor: dit is een levenswerk. Zulke boeken worden nog maar zelden geschreven."
Wim Couwenberg

In: Streven, oktober 2014
"De uitermate omvangrijke studie, Kritische stemmen, bijna achthonderpagina's dik, die hij heeft samengesteld, heeft nog het meest weg van een systematische opgezette encyclopedie van de maatschappijkritiek in het Westen door de eeuwen heen."
Paul van Velthoven

In: Mariënburg, juni 2014
"Wat ook uit deze studie blijkt is de grote kracht van de eruditie van de schrijver. De grote hoeveelheid data die hij bijeenbrengt uit de domeinen van sociale wetenschappen, theologie, filosofie, geschiedenis, natuurwetenschappen verraden een een gedurende vele jaren gescherpt waarnemingsvermogen. Natuurlijk is het mogelijk met een goede internetbrowser vele, zo niet alle feiten van het internet te halen. Maar om te beslissen wat je voor welk onderdeel moet gaan zoeken, is veel meer nodig. De schrijver beheerst deze kunst. Een kloeke prestatie. Daarom hoort dit werk als veelzijdig naslagwerk zeker thuis in de wetenschappelijke en andere grote bibliotheken."
Ad Krijnen

In: Tijd & Taak, april 2014
"Dit omvangrijke werk is een aanrader voor een ieder die in maatschappijkritiek geïnteresseerd is."
(...)
"Het boek heeft een documentaire waarde vanwege het overzichtskarakter en de uitgebreide citaten. Een ruwe schatting mijnerzijds is, dt Laeyendecker ongeveer negenhonderd publicaties heeft aangehaald. Toch overstijgt het boek verre de beschrijving vanwege de ordening van het materiaal en de analyse en evaluatie van de inzichten."
Herman Noordegraaf

In: Kerk in de stad, 24 januari 2014
"Aan het boek is maar liefst tien jaar gewerkt, er zijn zelfs thema's achterwege gelaten. Toch is het de moeite waard aan te schaffen, ter hand te nemen, regelmatig hoofdstukken door te nemen. Zo ben ik er ook doorheen gewandeld, soms zomaar een hoofdstuk of paragraaf lezend, niet op volgorde, maar vanwege de belangstelling. Boeiend!"
Arie Moolenaar

In: Zicht, december 2013
"Dit handboek levert een dwarsdoorsnede van alle kritische stemmen vanaf oudheid tot heden."
(...)
"De schrijver, hoogleraar algemene sociologie aan de Universiteit van Leiden, pakt zijn onderwerp breed. Hij laat niet alleen historische personen en bewegingen aan het woord die op talrijke wijze het onbehagen in de cultuur beschrijven, maar beschrijft ook kritische reflecties op wetenschap en economie (macht van geld en handel)."
Dr. K. van der Zwaag

In: NBD Biblion, 8 januari 2014
"Dit zeer omvangrijke overzicht van al deze soorten maatschappijkritische beschouwingen is een uitwerking van colleges die de auteur, emeritus hoogleraar sociologie, heeft gegeven voor het Hoger Onderwijs voor Ouderen. Als zodanig is het boek aantrekkelijk voor de algemene ontwikkeling van een breed, hoger opgeleid publiek. Met talrijke voetnoten, een literatuurlijst en register. Verzorgde uitgave in gebonden uitvoering met leeslint."
Jos van Dijk

In: De Roerom, jrg.28 nr.4, december 2013
"L. Laeyendecker toont in Kritische stemmen dat er altijd idealisten zijn geweest die bleven zoeken naar een weg om de wereld beter te maken. Maar steeds werden ze vroeg of laat door het kwaad ingehaald. Het boek van Laeyendecker leest erg prettig: stemt tot bezinning. Het kwaad is taai. Je zou er cynisch van worden. Bij alle welvaart en kansen op een gelukkig leven zijn we meer dan ooit slaven van nooit-genoeg en ikke-méér-dan-jij. Onze samenleving draait in feite op de brandstof van het kwaad dat haar bedreigt. Altijd méér ten koste van anderen gaat dan ten koste van zichzelf. Kritische stemmen moet massaal gelezen worden!"
Henk Peters 

In: Volzin, 15 november 2013
"Met voldoende voorbeelden en gedegen bronnen weet hij in slechts 820 pagina’s de ontwikkelingen en de herkomst van maatschappijkritiek neer te zetten: van de apocalyptische ideeënwereld in de Oudheid naar de grondleggers van de moderne maatschappijkritiek en naar hedendaagse kwesties als economie, wetenschap en individualisering. Hij gaat in op utopie en dystopie en blikt vooruit naar de toekomst. Een uitvoerig werk. “Gezien mijn leeftijd was de vraag of het boek ooit voltooid zou worden”, schrijft de auteur (83), en we mogen blij zijn dat het hem gelukt is. Want gelet op de omvang van het onderwerp en de behandelde historische periode is dit een compacte, goed leesbare verhandeling."
Marloes Geerdink

In: Trouw, 30 oktober 2013
"Kritische stemmen is niet alleen een geschiedenis van de maatschappijkritiek, maar ook van allerlei verschijnselen die daarmee samenhangen, zoals mythevorming, utopisme en apocalyptiek (het denken in termen van een eindtijd). Laeyendecker laat de verbanden zien en maakt meer dan aannemelijk dat geen menselijke samenleving vrij was van afkerige gevoelens tegenover de leefomgeving zoals die zich gevormd had, gevoelens die vaak bijdroegen aan verandering en vooruitgang."
Marc van Dijk