(+31)040 - 304 60 58

Morele oordeelsvorming en de integere organisatie

Boeken

Morele oordeelsvorming en de integere organisatie

Jos Delnoij
€ 21,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Met haar indringende voordracht over integriteit van de overheid, heeft wijlen minister Dales integriteit in 1992 duidelijk op de politieke en ambtelijke agenda gezet. Nadat in eerste instantie de aandacht bij overheden veelal uitging naar repressieve maatregelen, ontwikkelden drie filosofen vervolgens integriteitbeleid dat recht doet aan al die medewerkers die het goede willen doen. Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam vormde in dit proces een ideale partner en ontwikkelplek. De werkwijze is gebaseerd op de gedachte dat de integriteit van een organisatie staat of valt met de kwaliteit van het individuele morele oordeelsvermogen van elke medewerker.
De bundel bevat onder andere achtergrondartikelen over relevante filosofische en historische ontwikkelingen en een introductie van de trainingsmethode, bijdragen die ingaan op aspecten van de trainingsmethodiek, voorbeelden uit verschillende velden, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg en de overheid. Tenslotte wordt de filosofische denkgang blootgelegd die de laatste tien jaar de door Van Luijk geïntroduceerde dilemmatraining heeft ontwikkeld tot morele oordeelsvorming.
Alle auteurs hebben praktijkervaring met het besproken model. De bundel is tot stand gekomen onder redactie van de filosofen Jos Delnoij, Frans Geraedts en socioloog Jan Laurier. Onmisbaar voor vakethici, integriteitfunctionarissen, raadsgriffiers en politici, hoofden P&O en gemeentesecretarissen, adviseurs op het gebied van integriteit, organisatiedeskundigen en onderwijskundigen.

Inhoudsopgave
Voorwoord door Henk van Luijk:
Morele oordeelsvorming: waarom, hoe, waartoe?
Inleiding   
Jan Laurier, Jos Delnoij, Frans Geraedts
De ontdekking van het morele oordeel
Frans Geraedts i.s.m. Leonard de Jong en Ruud Meij
Het zeven stappenplan, inhoud en achtergrond
Leonard de Jong, Frans Geraedts, Ruud Meij
Ambtenaren en integriteit
Edgar Karssing
Code red: verborgen verleider
Jan Laurier
Bij nader inzien, primaire reacties morele oordeelsvorming
Raoul Wirtz
Wat zijn de criteria voor de keuze van het voorbeelddilemma
Arthur d' Assembourg
De waarde van informatie bij het vormen van een moreel oordeel
Henriette Bout
Cultiveren van de moed om het moreel juiste te doen
Karin Murris
Integriteit van het morele oordeel als streven naar consensus
Hella van de Elshout
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur als beginselargumenten
Jos Delnoij
Deugd, geluk en de toetssteen van gerechtigheid
Leonard de Jong, Frans Geraedts
Het dilemma voorbij
Frans Geraedts
Over de auteurs

Specificaties

ISBN
9789055736959
Auteur(s)
Omvang
256 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
09 Augustus 2006

Recensies

In: NBD|Biblion (13 oktober 2006)
"Deze opstellenbundel gaat uit van de gedachte dat de integriteit van een organisatie steunt op de kwaliteit van het individuele morele oordeelsvermogen van elke medewerker. Moreel juist handelen wil zeggen voldoende rekening houden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen. In het kader van integriteitmanagement in een lerende organisatie vereist dit training in morele oordeelsvorming. De door de auteurs uitgewerkte trainingsmethode wordt uitgelegd en verantwoord; ervaringen opgedaan bij de toepassing in ambtelijke organisaties (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) zorgen voor praktische illustraties. Hun methode gaat terug op een aanpak van morele dilemma's bedacht door Henk van Luijk, 'founding father' van de Nederlandse bedrijfsethiek, die een voorwoord voor de bundel schreef."
(Drs. H. Alblas)