(+31)040 - 304 60 58

De kern van het zijnde

Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles

Boeken

De kern van het zijnde

Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles

Ben Schomakers
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Aristoteles-uitgaven

In dit boek staat een van de belangrijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn centraal, de filosofisch baanbrekende, ongeëvenaard subtiele, maar tegelijk ongekend moeilijke en ook raadselachtige Metafysica van Aristoteles. Het is een werk dat in veel opzichten ongrijpbaar is, van de uitwendige omstandigheden - zoals zijn literaire aard, zijn titel, de wijze waarop het gecomponeerd is -, tot en met zijn strekking - die in de ogen van de een pleidooi voor een immanente filosofie zou moeten zijn, en in die van de ander juist de voorbereiding van een theologie behelst.

Ben Schomakers probeert al deze fundamentele vragen te beantwoorden, met een steelse blik op dat wat er tot nu toe over de Metafysica gezegd is, maar vooral zijn eigen weg gaand, waarbij hij eerst de vermeende feiten van de feiten scheidt, en op grond daarvan een levendige reconstructie maakt van de omgeving waarin en de manier waarop de Metafysica ontstaan is, en op een onverwachte manier haar lang betwiste innerlijke eenheid vaststelt. Het tweede deel van het boek bestaat uit een bevlogen interpretatie van de Metafysica in de context van het Griekse denken en van Aristoteles' grote filosofische project. Aristoteles probeert, zich bewust van zijn historische positie, de vraag te beantwoorden die hij als de opgave van de filosofie tot dan toe lijkt te zien, die naar de herkomst van de identiteit van de zijnden. Hij doet dat in het voortdurende gesprek met Plato waarvan de Metafysica als het verslag kan worden opgevat en dat hem op sommige punten dichter in de buurt van Plato brengt dan dikwijls gedacht wordt, maar waarin hij vooral een eigen positie afbakent en aandacht heeft voor een detail dat door Plato over het hoofd gezien is: de individualiteit van de zijnden. Die nieuwe positie blijkt niet alleen van theoretisch belang, maar ook ethische en antropologische consequenties te hebben.

In dit boek staat de Metafysica centraal, maar het heeft een bredere horizon, zodat het niet alleen gelezen kan worden als inleiding tot Schomakers' uitgave en vertaling van de Metafysica, maar ook als een genuanceerde, eigenzinnige en wervende monografie over de stijl van denken van Aristoteles, over de betekenis van Metafysica voor Aristoteles en over de even verrassende als onafwijsbare - goddelijke - motivatie van het filosofisch denken waaraan hij zijn leven wijdde.

 

In 2005 zijn de eerste twee delen van Aristoteles' Metafysica verschenen in een vertaling van Ben Schomakers. De verwachting destijds was dat de delen 3 en 4 spoedig daarop zouden verschijnen. 

Specificaties

ISBN
9789055735990
Auteur(s)
Omvang
290 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
03 Juni 2005
Verschenen in de serie

Recensies

In: Tijdschrift voor filosofie, jrg. 2007, nr. 2
"[De kern van het zijnde en De Metafysica] vormen opnieuw een prachtig vertaalproject van Ben Schomakers, die van Aristoteles als eerder De ziel vertaalde, van pseudo-Dionysius de Mystieke theologie en van Parmenides Over de natuur, alle vergezeld van fraaie inleidingen en commentaren. [...] De uitgave heeft het voordeel dat de Griekse tekst op de linkerpagina is afgedrukt. De vertaling zelf is fris, de zinnen zijn overzichtelijk en de bladspiegel aangenaam.
[...]
De inleiding is zeer goed leesbaar, [...].
Schomakers' bijdrage bestaat erin dat hij, op het niveau van de beide belangrijkste denkers van de westerse filosofie, aantoont dat filosofie eerder uit een gesprek dan uit een reeks systemen bestaat. Philosophie ist Philosopieren."
(Rico Sneller)


In: Hermeneus, jrg. 2005, nr. 78
"B. Schomakers legt nu de eerste volledige Nederlandse vertaling van de 'Metafysica' voor, in vier banden, die formeel overigens in alle aspecten bijzonder verzorgd zijn. De eigenlijke vertaling wordt voorafgegaan door een omvangrijke inleiding die als zelfstandig boek wordt gepresenteerd en ook op zich kan worden gelezen. (...) Schomakers ontwikkelt een heel persoonlijke kijk op het geschrift. Hij beklemtoont de sterke eenheid van het werk, en argumenteert dat het uiteindelijk handelt over één centrale basisvraag, met name de vraag naar de oorzaken en eerste beginselen van de werkelijkheid, wat meteen ook licht werpt op het probleem van de identiteit van de zijnden. (...) Minstens twee kwaliteiten kunnen Schomakers niet worden ontzegd: een goede vertrouwdheid met de meest diverse aspecten van de 'Metafysica' en een intellectuele eerlijkheid waarmee hij meermaals het hypothetisch karakter van zijn eigen betoog erkent. Daarenboven schrijft hij in een verzorgde taal, is zijn betoog vlot leesbaar - een niet geringe verdienste, gezien de complexe materie -, en is zijn argumentatie doorgaans helder, en zorgvuldig en methodisch opgebouwd. (...) Schomakers' vertaling van Aristoteles' 'Metafysica' is een nuttig hulpinstrument, die de tekst ook voor een ruimer publiek enigszins toegankelijker kan maken, al kan ze het Grieks niet vervangen. De eerste twee banden kunnen aldus een belangrijke bijdrage leveren aan de studie van deze uiterst ingewikkelde tekst in het Nederlandse taalgebied (...) Hoe dan ook oprechte bewondering."