(+31)040 - 304 60 58

Van aangezicht tot aangezicht

Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs

Boeken

Van aangezicht tot aangezicht

Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs

Aurelius Augustinus
€ 40,00

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [Sermones de scripturis 51-94]

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Vooral in de steden Hippo Regius en Carthago was Augustinus actief als predikant of gastpredikant. Vast staat dat hij talloze malen heeft gepreekt. Moderne schattingen houden het op een vijf- tot zesduizend maal. Van dit enorme aantal preken zou dan minstens tien procent bewaard zijn gebleven.

Sinds de beroemde uitgave van de mauristen in de zeventiende eeuw worden deze zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) - het zijn er een kleine zeshonderd - ondergebracht in vier groepen: over de Schrift, over het liturgisch jaar, over de heiligen en over diverse onderwerpen. Van de groep Preken over de Schrift (sermones de scripturis) gaan er zestig over teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Deze Preken over Matteüs (sermones in Matthaeum) zijn nu voor het eerst volledig in het Nederlands vertaald.
In zijn preken leren we Augustinus kennen als een veelzijdig man. Hij betoont zich een diepzinnig denker en een uitstekend leraar. Als geen ander is hij in staat om de rijkdom van de Schriftteksten op een creatieve, maar altijd heldere en aansprekende manier voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit verklaart waarom het nog steeds de moeite loont om zijn werk te lezen, ondanks de afstand die er tussen de huidige lezer en hem bestaat in ruimte en tijd. Deze vertaling stelt de lezer in staat om Augustinus van aangezicht tot aangezicht te leren kennen.

Specificaties

ISBN
9789460361814
Oorsponkelijke titel
Sermones de scripturis 51-94]
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
676 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
01 Februari 2007
Verschenen in de serie

Recensies


In: Criterium, jrg.40 nr.6, december 2011
"Al hoeven we het niet altijd met Augustinus eens te zijn, duidelijk is wel dat er veel van hem te leren is. Dat hebben Luther en Calvijn ook ingezien. Aanbevolen!"
Mr. L. Vogelaar, drs. R.F. Kraaijeveld, A. Korver

Op: http://www.christusrex.be/
"Uitgeverij Damon is aardig bezig met het uitgeven van vele van die preken. Gelukkig, want Nederlandse vertalingen van Augustinus' werken zijn zeldzaam. De Belijdenissen worden wel geregeld heruitgegeven, maar daar blijft het bij. Augustinus preekte over de liturgische feesten, de heiligen, diverse onderwerpen en ? de Schrift. In deze bundel zijn voor het eerst in onze taal alle preken op het Mattheusevangelie gebundeld. Een viertal specialisten hebben de uitgave begeleid. De gehele tekst is van summiere aantekeningen voorzien."
Hans Geybels

In: Wapenveld, jrg. 57, nr. 4 (augustus 2007)
"De indruk bestaat vaak dat de traditie de toegang van hedendaagse hoorders tot de Schrift kan belemmeren. De vertalingen van Augustinus maken duidelijk dat ook precies het omgekeerde mogelijk is. Lezend in Augustinus ben ik me gaan afvragen of een goede vertaling van bijvoorbeeld de preken van de Reformatoren op een zelfde manier zijn weg zou vinden naar moderne lezers. Zou bij hen dan het element van de interactie of de gevoeligheid voor de situatie van de hoorders ook zo duidelijk naar boven komen? Het werk van de vertalers in Eindhoven [het Augustijns Instituut] maakt in ieder geval duidelijk dat het vertalen van oude teksten uit de christelijke traditie ongekende mogelijkheden in zich bergt."
Aart Nederveen