(+31)040 - 304 60 58

Over de wereld en haar goden

Boeken
Over de wereld en haar goden

Over de wereld en haar goden

Keizer Julianus en Saloustios
€ 17,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Marginalia-reeks

In de korte periode dat Julianus keizer van het Romeinse rijk was (361-363), heeft hij een gedurfde poging gedaan om de opmars van het christendom tegen te gaan door er een eigen religie voor in de plaats te zetten. In deze religie, waarin de verering van de zonnegod de centrale plaats innam, zijn elementen van de oude Griekse en Romeinse godsdienst opgenomen, maar ook van de filosofie en van de toen zeer populaire mysteriën.
In twee korte traktaten, 'Hymne aan de Moeder der Goden' en 'Hymne aan Koning Helios', heeft hij zijn ideeën over de nieuwe religie uiteengezet.
Julianus' vriend Saloustios heeft de ideeën van de keizer in een soort catechismus samengevat waaraan de titel 'Over de goden en de kosmos' is gegeven. De poging van Julianus is op niets uitgelopen en lijkt ook in dat opzicht op het streven van de Egyptische koning Echnaton, zoveel eeuwen daarvoor, om de dienst aan de zonnegod Aton in Egypte in te voeren. Omdat Julianus door de christenen als een afvallige werd beschouwd, is hij in de geschiedenis bekend geworden als Julianus Apostata.

De drie geschriften zijn door Rein Ferwerda voor het eerst in het Nederlands vertaald en in dit boek samengebracht. In een uitvoerige inleiding schetst de auteur de historische achtergrond van de twee schrijvers en van hun werken. Het boek biedt een interessante inkijk in de strijd van die tijd tussen christenen en de aanhangers van de oude, pagane verworvenheden.

Specificaties

ISBN
9789055734092
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
144 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
01 Januari 2003
Verschenen in de serie

Recensies

Tijdschrift voor Geschiedenis: vol.118, 2005
'In een heldere inleiding op de door hem vertaalde teksten van keizer Julianus en Saloustios geeft Ferwerda een beknopt maar zeer adequaat overzicht van het leven en de werken van de keizer die de klok voor het christendom wilde terugdraaien. (...) Beide geschriften zijn nu door Ferwerda voor het eerst op buitengewoon toegankelijke manier in het Nederlands vertaald. (...) Met de vertalingen van de hier verzamelde geschriften van Julianus en Saloustios heeft Ferwerda het filosofisch-religieuze gedachtegoed van een vrij select gezelschap uit de tweede helft van de vierde eeuw na Christus voor het grotere publiek toegankelijk gemaakt. Door de heldere Nederlandse vertaling kan men kennis nemen van de idee?n die Julianus ertoe brachten om zijn 'eigen' religie te lanceren en het christendom tegen te houden. Of was het nooit de opzet om de christenen in hun opmars te stuiten? Alle vertalingen ten spijt, het uitstekende werk van Ferwerda incluis: het zal voor altijd onduidelijk blijven wat Julianus' bedoelingen zijn geweest.'

Philosophia Reformata, vol.70, 2005, no.2
'Gelukkig is er op Nederlands taalgebied de afgelopen decennia een stevige vertaalcultuur ontstaan. De teksten van de belangrijke filosofen uit de oudheid worden in goede vertalingen uitgegeven. Dr. Rein Ferwerda is tegenwoordig ongetwijfeld de meest productieve vertaler van antieke wijsgerige teksten. Onlangs is een herziene versie van de 'Enneaden' van Plotinus uitgekomen. Daarnaast heeft hij vele andere vertaalwerkzaamheden verricht. Eigenlijk is dat nog te eng geformuleerd, want hij vertaalt niet alleen, hij schrijft ook studies, over het scepticisme bijvoorbeeld, geeft lezingen en heeft zelfs een roman geschreven die in de antieke wereld is gesitueerd. Binnen die vertaalcultuur is het goed dat er ook geschriften van minder bekende denkers worden uitgegeven, werken die niet zozeer getuigen van oorspronkelijke denkkracht, maar het werk van grote denkers benutten en integreren in een eigen visie op de werkelijkheid. Zo krijgt men een goede indruk hoe het denken van de filosofen heeft doorgewerkt in de gedachtewereld van andere mensen. (...) Al met al een boeiend werkje. Van harte aanbevolen.' 
G. Groenewoud