(+31)040 - 304 60 58

Enneaden

Boeken
Enneaden

Enneaden

Plotinus
€ 59,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Plotinus is ongetwijfeld de grootste Griekse filosoof na Plato en Aristoteles. Hij werd in 205 nC. geboren in Egypte, studeerde tot zijn veertigste jaar in Alexandrië en vestigde zich daarna in Rome. Hij stierf in 270 in Minturnae in Campanië.
Tijdens zijn verblijf in Rome schreef hij in het Grieks 54 traktaten, naderhand gebundeld tot zes Enneaden, waarin hij zijn visie op de wereld ontvouwde. In de hogere, de intelligibile wereld onderscheidde hij het Ene (of het Goede) en de geest en de ziel die door het vermogen van het Ene waren verwekt. Onze wereld zag hij als een schitterende afbeelding daarvan. Het ik van de mens is zijn denkvermogen. Het streven van de mens is erop gericht door contemplatie een te worden met het Ene. Deze eenwording is Plotinus volgens zijn leerling vier keer te beurt gevallen.
Plotinus heeft in zijn werk, flonkerend van prachtige beelden en metaforen, een indrukwekkend beeld geschapen van twee werelden. Het kwaad in onze wereld beschouwde hij als een tekort aan het Goede. Doordat de dingen en de mensen hun aandacht niet volledig op het Goede richten kan het kwaad ontstaan, dat wel een integrerend deel van onze wereld is. Hij geloofde dat onze ziel na de dood zou voortleven.

De invloed van Plotinus op latere eeuwen is groot geweest. Zijn visie op de kunst betekende een radicale ommekeer ten opzichte van die van zijn voorgangers. Mystici gebruikten zijn vocabulaire om aan hun ervaringen uitdrukking te geven. Christelijke theologen verwerkten zijn theorieën om hun eigen dogmatiek op te bouwen.

Specificaties

ISBN
9789055735969
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
940 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
15 Juni 2005

Recensies

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.4 2013
"Deze uitgave is de grondig herziene editie van Ferwerda’s vertaling van Plotinus’ Enneaden."
(...)
"Hij slaagde erin de idealistische filosofie van Plato in zijn zuivere rijkdom tot synthese te brengen. Dit neoplatonisme wijkt zeker af van Plato’s oorspronkelijke denken: hij brengt een scherpe scheiding aan tussen het zintuiglijke en bovenzinnelijke. De invloed van zijn leer op de patristiek en de middeleeuwse mystiek is enorm en zette zich tot in onze tijd door in filosofie en kunst."
F. Berkelmans

In: De Soefi-gedachte (december 2006)
"Een niet gemakkelijk, maar zeer inspirerend boek. Niet geschikt om in één keer uit te lezen, maar om regelmatig een stukje uit te lezen. Omdat de hoofdstukken in kleine paragrafen zijn verdeeld met steeds een ander onderwerp, wordt dat gemakkelijk gemaakt."
ZvdB

In: NBD (1 september 2005)
"[Rein Ferwerda] geeft aanwijzingen hoe het werk van Plotinus te benaderen en legt de belangrijkste termen in een glossarium uit. Hiermee heeft de ge?nteresseerde lezer een belangrijk werkinstrument om zich in het neoplatonisme te verdiepen. Verzorgde, ingebonden uitgave met leeslint. Geheel herziene vertaling met een uitgebreide nieuwe inleiding. Voor bibliotheken en mensen met een aandachtspunt voor filosofie of theologie is dit een belangrijke tekstuitgave."
prof. dr. K. A. D. Smelik