(+31)040 - 304 60 58

Mencius

Inleiding, vertaling en commentaar

Boeken

Mencius

Inleiding, vertaling en commentaar

Karel van der Leeuw
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Tweede druk. Mencius is eerder verschenen met isbn: 9789055736904

'Mencius', de gesprekken van Meester Meng (ca. 300 v. Chr.), geldt al duizend jaar als één van de vier hoofdwerken van het confucianisme. De invloed van het geschrift in de Chinese traditie kan nauwelijks worden overschat en is vergelijkbaar met die van Augustinus in het christelijk denken. 
'Mencius' bevat niet alleen losse uitspraken van de meester maar ook vele dialogen met vorsten, hoge functionarissen, vrienden, leerlingen en filosofische tegenstanders. Het is daardoor een zeer levendig werk dat de lezer een goed inzicht geeft in de ontwikkeling van het Chinese denken.
Deze eerste volledige Nederlandse versie van 'Mencius' werd door Karel van der Leeuw rechtstreeks uit het Chinees vertaald en is een aanwinst voor iedereen met een bijzondere interesse in oosterse filosofie en het Chinese denken. De tekst is voorzien van een heldere, omvangrijke inleiding in de tijdsomstandigheden en het denkklimaat van Mencius' tijd. Verder bevat de uitgave gedegen commentaar, toelichtingen en een uitgebreide bibliografie.

Specificaties

ISBN
9789463402408
Auteur(s)
Omvang
256 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
12 Mei 2020

Recensies

In: Algemeen Nederlands tijdschrift voor Wijsbegeerte, mei 2009
"Karel van der Leeuw maakt de denkbeelden van Mencius op voortreffelijke wijze toegankelijk voor een Westers publiek en geeft in voetnoten de nodige toelichtingen betreffende de historische en filosofische context van hun ontstaan. Op die manier wordt niet alleen een beeld geschetst van Mencius zelf, maar ook van de hele intellectuele scène van het oude China, waarin reflectie en argumentatie even gangbaar en gevarieerd blijken als in onze Griekse oudheid.
Patricia de Martelaere

In: China Nu, jrg 33, herfst 2008
"Dankzij deze indrukwekkende Mencius-vertaling hebben Nederlandse lezers nu beter toegang tot de oude Chinese filosofische cultuur."
Paul van Es

"De eerste complete Nederlandse vertaling van de Mencius - de verzamelde geschriften van de gelijknamige filosoof - door Karel van der Leeuw maakt het gedachtegoed van Mencius toegankelijk voor Nederlandse lezers. (...) Met zijn Mencius-vertaling heeft Van der Leeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van het gedachtegoed van deze klassieke school uit de Chinese filosofie in ons taalgebied."
Michiel Dijkstra, Filosofie Magazine, nr 6, 2008

"Er bestaan weinig directe vertalingen van Chinese filosofische werken in het Nederlands. In deze inleiding en Nederlandse vertaling van 'de Mencius' wordt een weergave gegeven van de gesprekken met de Chinese confucianistische filosoof Mengzi (circa 330 v.Chr.). Dit levendige en interessante werk wordt wel gezien als het hoofdwerk van de confucianistische school. 'De Mencius' heeft een grote en belangrijke invloed gehad op de Chinese filosofie en het Chinese denken in het algemeen. Naast een gedegen inleiding, die inzicht geeft in de tijdsperiode en het denken in de tijd van Mencius, worden vele uitspraken en dialogen met verschillende hoogwaardigheidsbekleders weergegeven."
Franca Duindam, NBD|Biblion, 6 juni 2008