040 - 304 60 58

Nieuws

Damon Dinsdag 28 maart

WINACTIE!

Afgelopen weekend is de zomertijd weer ingegaan. Waar de een dat ervaart als zeer positief, heeft de ander last om weer in een goed slaapritme te komen. Is een uurtje slaap minder echt zo erg?
Francesco Petrarca, een van de grondleggers van de Renaissance, voert in onderstaand fragment uit De twee gezichten van Vrouwe Fortuna een dialoog op tussen Verdriet en Ratio, waarbij Verdriet zich beklaagt over slapeloosheid.

Wilt u een exemplaar van het boek winnen of cadeau doen? Mail dan naar info@damon.nl en vertel ons wie het boek verdient en waarom. Onder de inzenders verloten we een exemplaar t.w.v. €59,90. De winnaars worden maandag 3 april bekendgemaakt.

Verdriet en Ratio 

Verdriet: Ik kan niet slapen.
Ratio: Blijf dan wakker en wees daar blij mee: je levenstijd wordt erdoor verlengd. Wat is eigenlijk het verschil tussen slapen en dood zijn, behalve dat het ene tijdelijk is en het andere permanent? Misschien is het wel correcter om de slaap een korte dood, en de dood een lange of eeuwige slaap te noemen.
Verdriet: Ik heb slaap verloren.
Ratio: Dan moet je dat zien in te halen, niet uit alle macht maar met zachtheid, omdat het verspilde moeite is, als je dat nadrukkelijk wilt want slaap laat zich niet dwingen. Je moet het anders aanpakken: geef rust aan je slapen, ontspan je geest, dan zal de slaap je onverwacht verrassen; moeiteloos bekruipt slaap een ontspannen geest en een vermoeid lichaam.
Verdriet: Mijn slaap wordt vaak onderbroken.
Ratio: Doe dan wat keizer Augustus altijd deed: laat voorlezers of verhalenvertellers komen, dan val je wel opnieuw in slaap. Als je niet kunt slapen vanwege ernstige zorgen, moet je proberen daar niet aan te denken; dan zul je de slaap wel kunnen vatten. Zoiets had Vergilius in gedachte toen hij zei dat zorgen gezonde slaapjes onderbreken.
Verdriet: Ik heb de rust van de slaap verloren.
Ratio: Plus enge dromen en nachtelijke paniekaanvallen. Aristoteles zegt wel dat de dromen van een wijs man mooi zijn – en misschien is dat ook wel waar –, maar niettemin vonden die man die over een groot verstand en grote macht beschikte en die andere man die door zijn heiligheid evenzeer opviel als door zijn geduld – ik bedoel Julius Caesar en Job, over wie we het hiervoor hadden – hun dromen verre van aangenaam. Op grond van eigen ervaringen kan iedereen weten wat anderen dan doormaken, iedereen heeft zijn eigen bed als getuige van zijn illusies, twijfels en angsten. In ieder geval is bekend dat de eerstgenoemde kort voor zijn dood herhaaldelijk door dromen wakker schrok, en dat de ander erover klaagde dat naast de andere kwellingen van zijn leven ook dromen hem schrik aanjoegen en huiveringwekkende visioenen hem verontrustten (volgens mij zei ik dit al toen ik het had over vrije tijd en rust).
Verdriet: Ik slaap minder dan gewoonlijk.
Ratio: Je leeft dus meer dan gewoonlijk, want volgens geleerden is waken als het leven en slapen als de dood.
Verdriet: Een ziekte heeft slapen voor mij onmogelijk gemaakt.
Ratio: Gezondheid zal het je weer mogelijk maken.
Verdriet: De liefde heeft me slapeloos gemaakt.
Ratio: Je zegt tweemaal hetzelfde, want liefde is een ziekte, zelfs de ergste ziekte die bestaat.
Verdriet: Angst heeft me het slapen ontnomen.
Ratio: Gerustheid zal het je teruggeven.
Verdriet: De ouderdom heeft me van mijn slaap beroofd.
Ratio: De nabije dood zal hem je terugbrengen.