(+31)040 - 304 60 58

Nieuws

Damon Dinsdag, 28 februari 2023

Als uitgever houden we uiteraard van mooie boeken. Maar wat is toch de charme van het hebben van boeken? Cornelis Verhoeven zegt in het volgende fragment uit Alledaagse mijmeringen er over:

"Het verzamelen van boeken brengt verscheidene problemen mee. Ze zijn niet alleen van technische en economische aard, maar vooral van persoonlijke aard. Want het kan gebeuren dat men zich op een gegeven ogenblik afvraagt of het wel nodig is al die boeken te bezitten. Het is immers vrij gemakkelijk de meeste boeken in een bibliotheek te lenen. En hoe zeldzaam zijn niet de boeken die men twee keer of meerdere keren leest! Vooral van romans zou men dit kunnen zeggen. Het schijnt dat het niet nodig is een eigen verzameling van boeken te bezitten, wanneer men het boek alleen maar wil lezen of van boeken, die men alleen maar leest. Wanneer men zich op een bepaalde wetenschap toelegt, verandert de zaak; dan is het nodig op elk gewenst ogenblik over bepaalde standaardwerken op het gebied van die wetenschap te kunnen beschikken. Het verzamelen van deze standaard- en naslagwerken brengt dan ook weinig persoonlijke problemen mee.

Maar het is niet zo dat de boekenliefhebber alleen boeken verzamelt die hij voor zijn studie nodig heeft. Naar deze boeken zal waarschijnlijk zelfs niet zijn grootste liefde uitgaan. Voor hem is het niet genoeg boeken te kunnen lezen. Het gaarne lezen maakt een mens nog niet tot een liefhebber van boeken. Het bezitten van boeken is van een andere orde dan het lezen van boeken. Er is een liefde voor het boek, die alleen te bevredigen is door het bezitten van een boek. Men wil het geliefde niet alleen zien en bewonderen, maar het onder zijn macht brengen, het bezitten. Deze eigendom immers schept een relatie tussen beide, die veel intiemer is dan het lezen of bewonderen alleen. Een boek dat men bezit betekent oneindig veel meer dan een dat men alleen gelezen heeft, ook al kijkt men het nooit meer in."

Lees verder in Cornelis Verhoeven Alledaagse mijmeringen.