Wat de liefde doet
Wat de liefde doet
€ 39,90
Auteur :
Søren Kierkegaard
Vertalers :
Andries Visser, Lineke Buijs
ISBN:
9789055737840
Verschenen:
20-11-2007
Omvang:
480 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In Ecclesia, november 2015
"Het spreekt vanzelf, dat wij ook dit indrukwekkende boek van de Deense denker hartelijk in de aandacht van onze lezers aanbevelen."
Dr. J.G. Barnhoorn

In: Kort Manifest, april-mei 2009
"Een boek om aan te schaffen en langzaam, in kleine leesbrokjes te assimileren en er achteraf nog dikwijls naar terug te grijpen."
Edwin Truyens

In: AmstelodamarE, Jrg 31, nr. 1
"De uitgeverij, die vele filosofische en theologische boeken in haar fonds heeft, verzorgt mooi vormgegeven boeken en heeft goede vertalers in huis."
...
"Als u ook niet altijd weet hoe u invulling moet geven aan 'de naaste liefhebben als u zelf' en als u meer wilt weten over de liefde dan kan ik u alleen maar aanraden dit boek te lezen. U kunt er zeker van zijn dat u er veel meer over te weten komt."
Theodoor Veerman en Beth ha-Midrash

In: Benedictijns Tijdschrift 2008/2
"Uitgeverij Damon is een prestigieus project gestart: een nieuwe, goed geannoteerde Nederlandse vertaling van Søren Kierkegaards hele oeuvre, waarvan [dit boek deel uitmaakt]."

In: Vissers Latijn, jrg. 29, nr. 5 (maart 2008)
"Er staat zoveel moois in dit boek.
[...]
Het lezen en herlezen van dit boek zal een grote verrijking geven aan ons leven. Beoefen de liefde in al haar variëteit; het zal u een heel leven werk opleveren. Maar onthoud: de liefde blijft!"
Gerrart van Rhee

In: NBD|Biblion, 26 februari 2008
"Dit boek [is] geschreven in essayistische stijl met veel uitweidingen, [...] voortreffelijke moderne vertaling en vele voorbeelden en metaforen die Kierkegaard gebruikt."
Dr. Taede A. Smedes

In: Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2008
"De toespraken zijn rijk van inhoud, niet alleen in religieus en christelijk opzicht, maar ze zitten ook vol psychologisch inzicht in de gestalten van de liefde in de dagelijkse praktijk van het leven. 
[...]
Kierkegaard wil met zijn boek onderstrepen dat alle liefde tussen mens en mens nooit volkomen gelukkig en veilig kan zijn als God erbuiten gelaten wordt. Hij wijst daarmee op een overtuiging die al eeuwen daarvoor door Augustinus is geformuleerd. De kerkvader noemde die aardse liefde "vertwijfeld", die niet gefundeerd is in God. Als God gekend wordt als het enige goed en de ware gelukzaligheid, bereiken ook mensen hun diepste geluk. Mensen mogen elkaar liefhebben, maar dan vooral "in God". 
Het is interessant om een moderne denker te lezen met de bril van een kerkvader. Zijn ideeën over de liefde en God zijn actueel tot op de dag van vandaag. Een aanrader om de klassieken onder ons weer eens ter hand te nemen."
K. van der Zwaag

Aantal:
Wat de liefde doet

Vertaald door Lineke Buijs en Andries Visser
Eindredactie van dit deel: Udo Doedens, Pieter Vos   

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

Ieder mens heeft behoefte aan liefde; aan geliefd te zijn en lief te hebben. Wie het spoor van de liefde zoekt, vindt in Søren Kierkegaards Wat de liefde doet een rijkdom aan inspirerende en opbouwende gedachten.
Kierkegaard ziet liefhebben als een vermogen dat ieder mens bezit. Tegelijk is liefhebben een opdracht. In het eerste deel van het boek staat hij stil bij de oorsprong en het wezen van de liefde, maar dan wel met het oog op wat de liefde doet. In deel twee stelt hij allerlei eigenschappen van de liefde in het dagelijks leven aan de orde: liefde heeft verwachtingen, zoekt vertrouwen, heeft altijd weer hoop en zoekt in uitzichtloze situaties een begaanbare weg.
Kierkegaard prijst de weg van de liefde aan als een menselijke weg: "Wie kunst en wetenschap aanprijst, verdeelt de mensen in begaafden en nietbegaafden; wie de liefde aanprijst maakt allen gelijk." De liefde komt in dit boek zo praktisch aan de orde dat lezen en herlezen een aanrader is voor elke liefhebber. Op de vraag wat liefde is, zal een antwoord dat voldoet niet te geven zijn. Op de vraag wat liefde doet, volgt werk voor een heel leven. Vanuit dit onderscheid schreef de filosoof en theoloog Kierkegaard zijn boek. En ziet hij kans het genoemde onderscheid op te heffen: "Wat de liefde doet, dat is ze, en wat ze is, dat doet ze."

Uitgeverij Damon is in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' de Nederlandstalige partner van de kritische Deense editie Søren Kierkegaard Skrifter, waarop de serie Kierkegaard Werken zijn gebaseerd.


In juni 2017 had psycholoog Gert Jan Kloens een interview met Joop van der Elst over Wat de liefde doet. U kunt het interview terug luisteren door op onderstaande link te klikken:

Gert Jan Kloens is tevens één van de auteurs van 'Wat is liefde?' dat bij Uitgeverij Damon is verschenen.