Vrees en beven
Vrees en beven
€ 22,90
Auteur :
Søren Kierkegaard
Vertaler :
Andries Visser
ISBN:
9789055737376
Verschenen:
21-12-2006
Omvang:
168 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: De Groene Amsterdammer, 2 mei 2013
"In het werk volgt Kierkegaards pseudoniem Johannes de silentio de tocht van Abraham naar de berg Moria, waar hij gods gebod zal uitvoeren door zijn zoon Isaak te offeren. De silentio probeert de absurde expeditie te begrijpen en slaagt daar niet in."
Jelmer Mommers

In: Benedictijns Tijdschrift 2008/2
"Uitgeverij Damon is een prestigieus project gestart: een nieuwe, goed geannoteerde Nederlandse vertaling van Søren Kierkegaards hele oeuvre, waarvan [dit boek deel uitmaakt]."
(FB)


In: Acta Comparanda XVIII FVG, 2007
"Vrees en beven wordt gepresenteerd als het eerste deel van een serie vertalingen van werken van Kierkegaard voor het Nederlandse taalgebied. Rechtstreeks uit het Deens vertaald en gebaseerd op de nieuwe kritische uitgave van 'Soren Kierkegaards Skriften' SKS) 1994, biedt deze nieuwe uitgave de kans op een tekstgetrouwe vertaling in vlot leesbaar Nederlands. Aangevuld met een register van personen en zaken en een gecorrigeerd verklarend notenapparaat met daarenboven een niet te uitvoerig maar verhelderend nawoord van Karl Verstrynge kan deze nieuwe  vertaling alleen maar een stimulans zijn om Kierkegaard opnieuw ter hand te nemen en te (her)ontdekken.
(Rit van den Bergh)


In: NBD|Biblion, 21 juni 2007
"In deze, ook door hemzelf hoog gewaardeerde centrale tekst uit zijn oeuvre, peilt Kierkegaard, zich bewust hullend in een betekenisvol pseudoniem, de kern van de concentratie van religie (religiositeit) die geloof is.
[...]
Deze weerbarstige boodschap wordt filosofisch-literair ontwikkeld, de meeslepende presentatie ervan wordt in evenwicht gehouden door de fundamentele kritiek die er op geleverd is door andere denkers. Niet alleen niet weg te denken uit het oeuvre van deze Deense filosoof en theoloog (1813-1855), maar daarvoor in beslissende mate representatief. Met een toelichtend nawoord, verantwoording van de vertaling, verklarende eindnoten en een register."
(dr. P.A.A.H.M. van  Gennip)


In: Reveil, Onafhankelijk christelijk maandblad, juni 2007
"De gelaagdheid van dit boek biedt heel veel ruimte aan de lezer om er uit te halen wat bij hem past. De ene keer wandelt hij in flarden van grijze mist om even later weer te genieten van een helder en weldadig uitzicht. Als christen voelt men zich op die heldere plaatsen sterk verbonden met zijn puntige uitspraken. Het virtuoze taalgebruik van Kierkegaard wekt soms de indruk te doen te hebben met een bekeerde Nietzsche. 
Het boek is een echte aanrader voor hen die Kierkegaard meer van nabij willen leren kennen."
(JV)


In: Fundamenteel, jrg. 15, nr. 4 (januari 2007)
"Is het de moeite waard om Vrees en beven ter hand te nemen? Ik denk het wel, en dat om drie redenen. In de eerste plaats is de thematiek van het boek uiterst actueel.
[...]
In de tweede plaats is Vrees en beven interessant omdat daarin heel duidelijk wordt gemaakt hoe het individuele hoger kan zijn dan het algemene.
[...]
Ten slotte is het de moeite waard om Kierkegaard te lezen om de juweeltjes aan gedachten die hij uitstrooit in zijn betoog."
(Jaap Schouten)


In: Reformatorisch Dagblad, Boeken, 3 januari 2007
"Visser, zelf doopsgezind, pakt het werk met gedrevenheid aan. Hij acht het van groot belang om Kierkegaard aan een breed Nederlands en Vlaams publiek bekend te maken. 'Hij blijkt mensen aan te spreken die in deze tijd van postmodernisme van de kerk en geloof zijn afgeraakt. Het is ongelofelijk om te zien hoeveel literatuur er over Kierkegaard verschijnt. Het is door niemand meer bij te houden. Aleen al in Noord-Amerika worden op dit moment 51 proefschriften voorbereid over Kierkegaard. De Deense denker spreekt mensen aan omdat hij zich bezighield met het eigen innerlijk. Als er iets actueel is, dan is het dat wel. Kierkegaard heeft zelf gezegd dat hij niets nieuws bedacht, maar het oude, van de vaderen overgeleverde, opnieuw wilde doordenken. Hij hield zich bezig met de diepmenselijke vragen van het bestaan. En het voordeel is: hij is filosoof en geen prekerige dominee. Kierkegaard spreekt buitenkerkelijken en ongelovigen aan door hen op hun eigen terrein te bereiken. Zijn indirecte mededeling, door middel van pseudoniemen, is hierbij een geweldig hulpmiddel. Mensen die van de kerk en het geloof vervreemd zijn krijg je niet terug met gitaar en Jezuslied, maar bereik je door in te gaan op hun denken. Kierkegaard schreef bijvoorbeeld de eerste monografie over angst. Elke psychiater die zichzelf serieus neemt, moet dit boek lezen. Ik hoop dat alle theologen ook het werk Vrees en beven zullen lezen. Ik zie Kierkegaard niet als een goeroe, maar hij kan heel behulpzaam zijn om de boodschap van het geloof voor de postmoderne mens verstaanbaar te maken."
(K. van der Zwaag)

Aantal:
Vrees en beven

Vertaald door Andries Visser 
Eindredactie van dit deel: Frits Florin, Karl Verstrynge

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

Vrees en beven gaat over geloof. Met zijn pseudoniem Johannes de silentio (Johannes ‘van’ of ‘vanuit de stilte’) voert Søren Kierkegaard een dichterlijk denker ten tonele, die tracht door te dringen in de wereld van het geloof. Er over nadenkend hoe het toch komt dat zijn tijdgenoten daar zo snel mee klaar zijn, komt de silentio tot de conclusie dat ze het zicht op wat geloven eigenlijk is, totaal zijn kwijtgeraakt.
De stilte en het zwijgen, het niet kunnen spreken, je niet verstaanbaar kunnen maken, spelen in Vrees en beven een grote rol. De onzegbaarheid van het wezenlijke en de onkenbaarheid van het menselijk innerlijk zijn steeds terugkerende thema’s. Met een bonte verzameling verhalen tracht de silentio licht te werpen op de hoofdfiguur: Abraham, die bereid is zijn zoon te offeren. Na zijn lezers eerst in de juiste ‘stemming’ te hebben gebracht, behandelt hij een aantal cruciale vragen:
- Hebben ethische wetten altijd het laatste woord?
- Kan iemand zich voor zijn daden beroepen op een opdracht van God?
- Zijn er zaken waarover je niet kunt spreken?

Kierkegaard voorspelt in zijn dagboek: “Als ik eenmaal dood ben, zal alleen Vrees en beven al genoeg zijn voor een onsterfelijke naam als schrijver. Men zal het blijven lezen en het zal vertaald worden in andere talen. Men zal bijna huiveren voor de vreselijke pathos die in het boek ligt.” Hij kreeg geen ongelijk. Vrees en beven is een boek waarin je niet gauw raakt uitgelezen.