Philo van Alexandrië, De schepping van de wereld
Philo van Alexandrië, De schepping van de wereld
€ 24,90
Auteur :
Philo van Alexandrië
Vertaler :
Albert-Kees Geljon
ISBN:
9789463402828
Verschenen:
07-09-2020
Omvang:
160 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: De Volkskrant, 5 september 2020
In zijn Schepping van de wereld combineerde Philo op sublieme wijze de joodse en klassieke cultuur. Zijn werk heeft een immense invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het christendom. Hij had immers laten zien dat het mogelijk was het Oude Testament te verzoenen met de Griekse filosofie.
U kunt de hele recensie door HIER te klikken.
Marcel Hulspas

Dagblad Trouw, 16 september 2020
In de rubriek Trouw tipt filosofie: "In dit werk - uit de beginjaren van onze jaartelling - werpt de joodse filosoof Philo van Alexandrië een filosofische, platoonse blik op de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Genesis. Daarmee bracht hij de Griekse filosofie en het christendom bij elkaar, wat een grote invloed zou hebben op de verdere ontwikkeling van het westerse christendom."

In: Het goede leven, oktober 2020
"Philo's De schepping van de wereld is echt een klassieke tekst. Hij stamt niet alleen uit de klassieke oudheid, maar heeft ook veel invloed gehad op de ontwikkeling van het christendom in de eerste eeuwen. Dat valt na te lezen in de inleiding die Albert-Kees Geljon vooraf laat gaan aan zijn mooie ver­taling van Philo's tekst, zoals die onlangs in boekvorm is verschenen. Bovendien worden in Philo's tekst klassieke vragen wakker, over het voorbijgaande en het blijvende, over tijdelijkheid en eeuwigheid. Dat moest ook, vond hij: dan snijdt het nadenken over de schepping hout, en leidt het tot deugdzaam­heid en eerbied voor de Schepper."
Tjerk de Reus

Nederlandse Bibliotheekdienst, oktober 2020
"Albert-Kees Geljon vertaalde dit boek in erg fijn leesbaar Nederlands en voorzag de tekst van talloze verhelderende voetnoten. Een uitgebreide inleiding plaatst dit boek binnen de context van Philo's overige werken. De grote invloed van Philo wordt geïllustreerd aan de hand van een brief van de kerkvader Ambrosius die eveneens in dit boek is opgenomen. Erg mooi uitgegeven, met harde kaft en leeslint. Met registers en literatuurlijst."
Dr. Taede Smedes

In Katholiek Nieuwsblad, 23 oktober 2020:
"De verzoening van de Joodse en de klassieke cultuur maakt dit werk tot een klassieker. Deze uitgave biedt een keurig uitgewerkt studieobject met degelijke inleiding, voetnoten en register."
Pieter Derdeyn

Op: Stretto, Maart 2021
"Mooi uitgegeven (...) Een aanrader"

Aantal:
Philo van Alexandrië, De schepping van de wereld

Vertaald door Albert-Kees Geljon

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk De schepping van de wereld, waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt. 

Aspecten van Philo’s exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan neemt in een brief over de schepping van de mens aspecten van Philo over. Een vertaling van deze brief is als appendix opgenomen. Hieruit blijkt duidelijk de grote invloed die Philo’s geschrift over de schepping van de wereld heeft gehad. Dit belangrijke werk is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. 

Joop van der Elst interviewde vertaler Albert-Kees Geljon over Philo van Alexandrië, De schepping van de wereld. U kunt het interview terug luisteren: