Goed onderwijs
Christendom voor beginners
Goed onderwijs
€ 18,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Augustinus-vertalingen bij het Augustijns Instituut, Hans van Reisen, Vincent Hunink
ISBN:
9789463401401
Verschenen:
02-07-2018
Omvang:
130 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: NBD Biblion, oktober 2018
"Wat in dit boek opnieuw opvalt, is Augustinus' warme interesse in mensen en ook zijn vermogen om te nuanceren en zichzelf te relativeren. Zo weet hij alle gewichtigheid te vermijden en onderricht in het geloof uiterst eenvoudig te maken. Hij begint niet bij details, maar bij Gods liefde voor mensen. En ook opnieuw toont Augustinus zich een groot mensenkenner."

Aantal:
Goed onderwijs

Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken?

In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus (354-430) antwoorden op deze vragen. Hij schreef het boek op verzoek van een bekende uit Carthago, en het is direct gericht op de dagelijkse praktijk. Allereerst gaat Augustinus in op didactische punten. Hij benadrukt de manieren waarop een docent zijn eigen blijmoedigheid op peil kan houden. Vervolgens geeft hij een model-uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit de bijbel. Aan het slot volgt nog een tweede samenvatting daarvan in slechts enkele bladzijden.

Veel van wat Augustinus in dit boek beschrijft is nog steeds van belang en in onze tijd toepasbaar voor iedereen die goed onderwijs wil geven. In het huidige onderwijsdebat krijgt het zelfs een verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege kerkvader kan ook voor moderne mensen een steun zijn. En de samenvattingen van de christelijke leer zijn minstens nuttig voor wie daarvan eigenlijk niet heel goed op de hoogte is. 

De vertaling door Vincent Hunink en Hans van Reisen is voorzien van een uitgebreide inleiding.