Bidden met je handen
Preken over verschillende thema’s 2
Bidden met je handen
€ 39,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink
ISBN:
9789463402637
Verschenen:
14-02-2020
Omvang:
304 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Aantal:
Bidden met je handen

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven
Bidden met je handen is een vervolg op Huis van barmhartigheid.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

Voor deze bundel werden tweeëntwintig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der tijden als Augustinus’ sermones ad populum bewaard zijn en geordend.

Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden met je handen.

De verscheidenheid aan thema’s in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus’ pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Uitnodiging boekpresentatie Bidden met je handen
Datum, tijd: vrijdag 14 februari 2020, 10-17 uur
Locatie: auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
 
Het Augustijns Instituut organiseert in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op vrijdag 14 februari 2020 voor de negentiende keer een studie- en ontmoetingsdag (met boekpresentatie)
 
Programma
10.00 u   aankomst en ontvangst
10.30 u   opening door dr. Arnold Smeets (directeur LUCE)
10.45 u   bijdrage drs. Hans van Reisen, boekpresentatie en aanbieding eerste exemplaar van Augustinus - Bidden met je handen
11.15 u   augustijnse voltreffers: enkele medewerk(st)ers lezen uit het nieuwe boek een fragment en geven daarop kort toelichting waarom het fragment hen raakt
11.45 u   pauze
12.05 u   lezing door prof. dr. Bart Koet (Tilburg University: School of Catholic Theology). Waarop moet je letten bij het maken van een preek? Enige adviezen van Augustinus
12.45 u   mogelijkheid tot gesprek
13.00 u   lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 u   lezing door drs. Bernadette van Dijk (Stichting Straatpastoraat Amersfoort) Augustinus op straat: ervaringen van een straatpastor
14.45 u   mogelijkheid tot gesprek
15.00 u   pauze
15.15 u   lezing door dr. Henk C. van der Meulen (oud-docent praktische theologie Protestantse Theologische Universiteit). “Erken uw Heer, omarm uw broeder.” (Augustinus’ sermo 380,2)
16.00 u   mogelijkheid tot gesprek en afsluiting
16.15 u   borrel (boekentafel beschikbaar)
16.45 u   afscheid en sluiting
 
Voor meer informatie over de studiedag en hoe u zich kunt aanmelden KLIK HIER voor de website van het Augustijns Instituut.