040 - 304 60 58

Nieuws

Damon Dinsdag 4 juli

Onderstaand fragment komt uit sermo 390 uit Bidden met je handen van Augustinus.
De hele maand juli geldt de actieprijs: van €39,90 voor €29,90!
 

“Goede raad

[1] Lieve mensen, ik wil u met hulp van de Heer op het hart drukken om aalmoezen te geven zoals heiligen en gelovigen dat gewoonlijk met vasten combineren. Wat een eigenaar uitspaart kan een arme dan ontvangen. In dat geval berooft u uw ziel van iets tot uw eigen voordeel: wat u aan uw lichaam onthoudt kunt u dan opslaan in de hemel. Want daar hebt u uw graanschuur, daar uw bewaker. Om op de veiligste manier alles te kunnen opslaan waarvan de mensen hier op aarde houden, huren zij heel veilige locaties. Ze spannen zich zo hard mogelijk in om hun bezit te bewaren waar dieven er niet bij kunnen. En als ze dat willen, als ze dat bezit veiligstellen, wanneer lukt hun dat dan hier op aarde? Misschien is de bewaker zelf wel een dief!

Toen de Heer Jezus Christus zag wat mensen willen, wat ze proberen wanneer ze hun spullen op aarde bewaren, gaf Hij hun goede raad: “Bewaar het in de hemel, vertrouw het toe aan Mij.” Hij spoorde u aan om te geven, Hij wilde niet dat u het zou verliezen maar zou verplaatsen. Laat eerst uw bezit gaan, ga er daarna zelf achteraan. Wat u niet daarheen vooruitstuurt laat u hier achter, waar u maar kort verblijft. En u weet niet wie na u kan bezitten wat u hebt opgespaard. Breng dus naar boven waar u van houdt, zodat u er zich hier niet aan hecht door uw liefde ervoor. Door u eraan te hechten verliest u het, en uzelf erbij. Uw Heer is zelf de bewaker van u en van uw bezit.

Stel, u weet niets over het opslaan van graan en een familievriend geeft u advies. “Verplaats het,” zegt hij, “van een lagere plek naar een hogere, waar je het beter kunt opslaan.” Dan zou u dat advies toch opvolgen? Precies die raad geeft uw Heer aan u: Hij wil niet dat uzelf en uw bezit verloren gaan. “Leg het hier neer,” zegt Hij, “als u het niet wilt verliezen.” Wilt u weten hoe dat moet? Volgens mij kan niemand een beter advies over zijn product geven dan de maker ervan. U vraagt: “Waar moet ik het opslaan?” Hij antwoordt: “In de hemel.” Hij zegt het zo: “Maak voor uzelf een schat in de hemel, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Aanvaard die raad, nu u de kans op zo’n grote opslagruimte wordt geboden. Daar hangt geen bordje ‘te huur’ aan de deur: u mag het voor eeuwig bezitten.