De ziekte tot de dood
De ziekte tot de dood
€ 26,90
Auteur :
Søren Kierkegaard
Vertaler :
Paul Cruysberghs
ISBN:
9789055739127
Verschenen:
17-06-2010
Omvang:
212 pagina's
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: De Groene Amsterdammer, 2 mei 2013
"De ziekte tot de dood, gepubliceerd onder het pseudoniem Anti-Climacus, is voor Kierkegaards doen een bijzonder opgeruimde filosofische uiteenzetting over vertwijfeling. De precieze omschrijving van de manier waarop mensen hun vertwijfeling proberen te verbergen is opbouwend bedoeld."
Jelmer Mommers

In: Vox Voetianorum, jrg.34 nr.4, juni 2011
"Welnu wat is nu in de diepste zin de ziekte tot de dood? Dat is de vertwijfeling aan God. Welke theoloog doet dat bij tijd en wijlen niet? U hebt dit werk daarom te lezen. En niet alleen daarom, maar ook omdat het zo ontzettend knap is hoe Kierkegaard alle grote christelijke thema's als zonde, schuld, angst, twijfel en vrijheid aan elkaar verbindt en in de diametrale verhouding tot God plaatst. Het is m?ta-denken dat veel hedendaagse oppervlakkige theologie overstijgt."
Johan Verboom

In: De Civitate, jrg.61 nr.4, maart 2011
"Het boek is - zoals alle andere werken in deze serie - mooi uitgegeven em voorzien van een uitgebreid notenapparaat en een verhelderend nawoord. Een aanrader voor de gevorderde Kierkegaard-lezer!
Job Velthuizen

In: NBD Biblion, 15 december 2010
"Deze vertaling, op grond van de Deense uitgave van 2006, komt twee jaar na de vorige, van Lineke Buijs, en leest wat gemakkelijker dan die. Ook de typografie draagt daaraan bij. Het nawoord is waardevol. Noten en registers zijn gedegen. De vormgeving is rustig en esthetisch. Met leeslint." 

In: 8WEEKLY, 29 juli 2010
"De ziekte tot de dood begint met een prikkelende aanhef, waaruit Kierkegaards schrijverstalent onmiddellijk blijkt. Hij grijpt de lezer vast met een beschouwing over de dood en opwekking van Lazarus zoals de evangelist Johannes die vermeldt."
(...)
"Na de aantrekkelijke aanhef schrikken de ingewikkelde psychologische en antropologische uiteenzettingen wellicht af, maar wie de moeite neemt Anti-Climacus te volgen zal niet teleurgesteld worden. Bovendien leent de tekst zich uitermate om in gedeelten te lezen, omdat er in iedere alinea wel iets gebeurt dat het overdenken waard is."
(...)
"Het gehele werk biedt een constante spiegel, waarin de lezer met zichzelf wordt geconfronteerd. Het centrale doel van Anti-Climacus is dan ook de lezer zich bewust te maken van zijn existentie. Hoewel de vertwijfeling een fundamentele en onuitroeibare ziekte van de geest lijkt, die het 'ik' of het 'zelf' van zijn vrijheid berooft, is juist die vertwijfeling de redding. Net als de angst in Het begrip angst is de twijfel namelijk geen defici?nt, maar eerder een uitdrukking van de volkomenheid van de menselijke natuur."
(...)
"Aan het einde van de tekst wacht de lezer een uitgebreid nawoord, dat als losstaand essay een verhelderende blik werpt op de tekst en op de moeilijkheden van de pseudonimiteit, zodanig dat beginnende Kierkegaardlezers het beter als voorwoord kunnen lezen."
Stephan Wetzels
www.8weekly.nl/artikel/8568/s-ren-kierkegaard-anti-climacus-de-ziekte-tot-de-dood.html

 

Aantal:
De ziekte tot de dood

Vertaling: Paul Cruysberghs
Eindredactie van dit deel: Frits Florin & Karl Verstrynge
Met een nawoord van: Karl Verstrynge

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

In 1849 verscheen van de hand van het pseudoniem Anti-Climacus een cruciaal werk in het oeuvre van Søren Kierkegaard, met de raadselachtige titel De ziekte tot de dood. Dit naar eigen zeggen "uiterst waardevol" geschrift wil de lezer bewust maken van de alom verspreide ziekte van de vertwijfeling en biedt daarbij inzicht in de grammatica van de menselijke existentie. Het boek vormt een tweeluik met het eveneens aan Anti-Climacus toegedichte Oefening in christendom, dat een jaar later verscheen. De "buitengewone" thematiek en de onverholen kritiek op het christendom droegen er toe bij dat beide geschriften slechts gepubliceerd werden na een lange en intense innerlijke deliberatie van de auteur. Samen maken ze de kern uit van het 'tweede deel' van Kierkegaards schrijverschap.

De ziekte tot de dood vormt het vijfde deel in de serie Kierkegaard Werken. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' (www.kierkegaard.be) en de Søren Kierkegaard Skrifter (uitgegeven door het 'Søren Kierkegaard Research Centre' te Kopenhagen, www.sk.ku.dk).

Uitgeverij Damon is in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' de Nederlandstalige partner van de nieuwe kritische Deense editie Søren Kierkegaard Skrifter, waarop de serie Kierkegaard Werken is gebaseerd.