(+31)040 - 304 60 58

Aurelius Augustinus

Terug naar overzicht

Aurelius Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was priester en bisschop van Hippo, een theoloog en kerkvader.

Augustinus had een niet-christelijke vader en een christelijke moeder. Hij werd in 354 geboren in Thagaste (tegenwoordig Souk-Ahras) en overleed in 430 in Hippo Regius (tegenwoordig Annaba, Algerije). Beide plaatsen lagen in de Romeinse provincie Africa. Hoewel hij was geboren en opgegroeid in deze provincie, was hij geen Africaan. Zijn ouders stamden af van Romeinse kolonisten. Hij zal een paar woorden Berbers hebben gesproken, maar zijn moedertaal was Latijn. Z'n eerste opleiding ontving hij in Thagaste en Madaura; zijn opleiding in de retorica in Carthago. Hij werd in 383 "hoogleraar" in de retorica te Milaan. In zijn studententijd liet hij zich inspireren door verschillende filosofische en religieuze stromingen. Zo werd hij beïnvloed door het neoplatonisme en was hij jarenlang aanhanger van het manicheïsme. In 386 bekeerde hij zich echter tot het christendom. Met Pasen 387 werd hij door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt. Niet lang daarna keerde hij terug naar Africa. In 391 werd hij onverwachts en tegen zijn zin tot priester gewijd in Hippo. Hij werd een bekend predikant (er zijn bijna zeshonderd preken van hem overgeleverd, naar schatting 10% van het totale aantal preken dat hij heeft gehouden), en hij had een grote invloed op de aanhangers van andersdenkende stromingen zoals het manicheïsme, het donatisme en het pelagianisme. Hij was van mening dat allerlei splintergroeperingen met ieder hun eigen visietje de eenheid van de algemene kerk geweld aandeden. Juist de algemene kerk moest ruimte bieden voor iedereen.

In 396 werd hij assistent bisschop van Hippo met het recht op opvolging na de dood van de bisschop. Tot zijn dood in 430 zou hij als bisschop verbonden blijven aan Hippo. Hij bleef een kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijk huis.

Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van Hippo door de Vandalen. Van Augustinus wordt gezegd dat hij de bewoners van Hippo aanmoedigde om zich te verzetten tegen de Vandalen, vooral omdat de Vandalen een Ariaanse variant van het christendom aanhingen, die Augustinus als ketters beschouwde.

Wilt u Augustinus beter leren kennen? Lees dan zijn Belijdenissen of Het leven van Augustinus van zijn vriend Possidius. Klik hier voor al zijn boeken bij Uitgeverij Damon.