(+31)040 - 304 60 58

Series

Series

Kierkegaard Werken

Sinds december 2006 verschijnt bij DAMON de serie Kierkegaard Werken. Op jaarlijkse basis verschijnen boekdelen van de Deens filosoof en theoloog, die nu voor het eerst systematisch in het Nederlands worden uitgegeven.

Van veel van Kierkegaards ideeën begint men steeds duidelijker de waarde en de actualiteit te ontdekken. In de Angelsaksische wereld is er de laatste jaren een stroom van publicaties rond hem op gang gekomen. Hopelijk zal de hernieuwde interesse voor zijn werk in het Nederlandse taalgebied tot gevolg hebben dat velen zich door hem zullen laten aanspreken, zowel om de filosofie van onze tijd nieuwe impulsen te geven, als om er persoonlijk door te worden opgebouwd. Kierkegaard wil denker van de menselijke existentie zijn, allereerst voor zichzelf, maar wellicht heeft een ander mens, die ene, die enkeling, die de rust neemt om voor zichzelf te lezen er ook wat aan.

Kierkegaard Werken staat onder redactie van een aantal Belgische en Nederlandse Kierkegaardkenners, te weten, Annelies van Hees, Paul Cruysberghs, Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos, Onno Zijlstra.
Zie ook: www.kierkegaard.be

Uitgeverij Damon is in samenwerking met de Redactieraad Kierkegaard Werken de Nederlandstalige partner van de nieuwe kritische Deense editie Søren Kierkegaard Skrifter (©), waarop de serie Kierkegaard Werken is gebaseerd.