(+31)040 - 304 60 58

Series

Series

Middeleeuwse Monastieke Teksten

De reeks 'Middeleeuwse Monastieke Teksten' (MMT) beoogt wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse vertalingen van bronteksten uit de hoge en late middeleeuwen (1100-1500) uit te geven. Zij bieden ervaringsgerichte theologie en spiritualiteit vanuit een christelijke monastiek-reguliere context en zijn dus niet louter speculatief of discursief van aard.
De teksten reflecteren de voortdurende gerichtheid op God in oefening en dank (bijbellezing, meditatie, gebed en contemplatie), de continuïteit van het monastieke leven, en het zielsvermogen dat contemplatie en mystieke ervaring mogelijk maakt. Deze teksten hebben een band met het monastieke leven, al dan niet in zijn ruimere betekenis (ruim in de zin van semi-contemplatief of semi-religieus). Vanuit hun ervaringsgerichtheid dienen de teksten ook de mens van vandaag aan te spreken. Daartoe zijn ze uitgerust met verhelderende inleidingen en annotaties.

De reeks Middeleeuwse Monastieke Teksten komt tot stand door een samenwerking van Damon met de Stichting Middeleeuwse Monastieke Teksten & Cultuur (SMMTC). De bestuursleden van de stichting MMTC zijn Wim Verbaal (voorzitter), Klazina Staat (secretaris), Stefaan Neirynck (penningmeester), Jeroen De Gussem, zr. Lutgardis de Jonghe ocso, zr. Guerric Kochx ocso en Tim Noens. De stichting is gevestigd te Valkenswaard (NL).

Voor vragen of het indienen van manuscripten kunt u mailen naar: info@monastiek.nl 

 

Zie ook:

https://www.facebook.com/middeleeuwsemonastieketeksten/

https://monastiek.nl/