Middeleeuwse Monastieke Teksten

De reeks 'Middeleeuwse Monastieke Teksten' (MMT) beoogt wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse vertalingen van bronteksten uit de hoge en late middeleeuwen (1100-1500) uit te geven. Zij bieden ervaringsgerichte theologie en spiritualiteit vanuit een christelijke monastiek-reguliere context en zijn dus niet louter speculatief of discursief van aard.
De teksten reflecteren de voortdurende gerichtheid op God in oefening en dank (bijbellezing, meditatie, gebed en contemplatie), de continuïteit van het monastieke leven, en het zielsvermogen dat contemplatie en mystieke ervaring mogelijk maakt. Deze teksten hebben een band met het monastieke leven, al dan niet in zijn ruimere betekenis (ruim in de zin van semi-contemplatief of semi-religieus). Vanuit hun ervaringsgerichtheid dienen de teksten ook de mens van vandaag aan te spreken. Daartoe zijn ze uitgerust met verhelderende inleidingen en annotaties.

De reeks Middeleeuwse Monastieke Teksten komt tot stand door een samenwerking van Damon met de Stichting Middeleeuwse Monastieke Teksten & Cultuur (SMMTC). De bestuursleden van de stichting MMTC zijn br. Guerric Aerden ocso (voorzitter), Friede Cloet (secretaris en penningmeester), Krijn Pansters (eindredacteur), Joost Baneke, Wim Verbaal en zr. Guerric Kochx ocso. De stichting is gevestigd te Valkenswaard (NL)

Voor verdere informatie of het indienen van manuscripten:

Dr.dr. K. Pansters
Franciscaans Studiecentrum
Tilburg School of Catholic Theology
Nieuwegracht 65
3512 LG Utrecht
tel. 077-8504339

Guerric Aerden ocso
broederguerric@outlook.com

https://www.facebook.com/middeleeuwsemonastieketeksten/

https://monastiek.nl/ 

Vertaling: Vincent HuninkInleiding en annotatie: Gerard Bartelink en Guerric Aerden ocso Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten Als buitenbeentje in de serie Middeleeuwse Monastieke...
€ 26,90
Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke TekstenHet traktaat dat de geschiedenis is ingegaan onder de titel Liber de praecepto et dispensatione dankt zijn bestaan aan een dringende vraag van...
€ 27,90
Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke TekstenDe Apologie aan Willem van Saint-Thierry is het eerste grote publiekswerk van Bernardus. Zijn voorgaande traktaten zijn nog zuiver monastieke...
€ 24,90
Vertaling: Tim Peeters en Guerric Aerden ocsoInleiding en annotatie: Tim PeetersEindredactie: Krijn Pansters Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten De Gewoonten van Chartreuse van...
€ 22,90
Vertaling van de geschriften Over spirituele vriendschap, Toen Jezus twaalf jaar was en Gebed tot de Goede HerderVertaling en commentaar: Simon Slijkhuis, Guerric Aerden ocso, Joost Banekeinleiding:...
€ 29,90
Vertaling: Krijn Pansters en Guerric Aerden ocsoInleiding en annotatie: Guerric Aerden ocso Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten Op een eerste november in de late jaren dertig van de...
€ 24,90
Items 11 tot 16 van 16 1 2