(+31)040 - 304 60 58

Paul Cruysberghs

Terug naar overzicht

Professor Paul Cruysberghs doceert esthetica en wijsgerige antropologie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven.
Hij is lid van de Redactieraad Kierkegaard Werken.