(+31)040 - 304 60 58

Karl Verstrynge

Terug naar overzicht

Karl Verstrynge is hoogleraar aan de Vrij Universiteit Brussel, waar hij ethiek en toegepaste ethiek doceert. Zijn onderzoeksdomein bestrijkt de existentiële wijsbegeerte, het gedachtegoed van Søren Kierkegaard en media-ethische thema's. Hij is voorzitter van het 'Centrum voor Ethiek en Humanisme' (www.ethu.be), de Redactieraad Kierkegaard Werken VZW (www.kierkegaard.be) en is co-editor van de Kierkegaard Studies Yearbook en Kierkegaard Studies Monograph Series (www.degruyter.com).