(+31)040 - 304 60 58

Theo de Wit

Terug naar overzicht

Theo de Wit is universitair docent sociaalpolitieke filosofie en cultuurfilosofie en bijzonder hoogleraar Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde over thema's als democratie, macht en representatie, de verbinding en scheiding van politiek en religie, politieke theologie, multiculturaliteit en tolerantie. Hij schreef een proefschrift over de politieke filosofie van Carl Schmitt (De onontkoombaarheid van de politiek, Nijmegen 1992).