(+31)040 - 304 60 58

Llewellyn Bogaers

Terug naar overzicht

Llewellyn Bogaers is cultuurhistorica. Als zelfstandig onderzoeker heeft zij in 1996 een cultuurhistorisch bedrijf opgericht: Levend Verleden Utrecht. Sociale cohesie is haar thema. Haar proefschrift Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (2008) gaat over het laatmiddeleeuwse gemeenschapsbesef en de teloorgang daarvan door groeiende welvaart, machtsstrijd, centralisatie, standsbewustzijn en religieuze twisten. Zij schrijft nu een boek met als werktitel Burgerschap en barmhartigheid in Nederlands perspectief, 1300 tot heden. Zij doceert aan HOVO-Utrecht en verzorgt lezingen, cursussen en rondleidingen.

Boeken van Llewellyn Bogaers