(+31)040 - 304 60 58

Henk de Roest

Terug naar overzicht

Henk de Roest is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Hij doet onderzoek naar de waarden en het belang van christelijke gemeenschapsvorming in en voor een post-christelijke samenleving. In 1998 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit Leiden op een proefschrift naar de betekenis van het denken van Jürgen Habermas voor empirisch theologisch onderzoek onder de titel: ‘Communicative Identity. Habermas’ Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theology (Kampen: Kok).