(+31)040 - 304 60 58

Govert Buijs

Terug naar overzicht

Prof. Dr. (Govert) G.J. Buijs is hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hij bekleedt daarnaast de Goldschmeding leerstoel ‘Economie en samenleving’ aan deze universiteit. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over totalitaire ideologieën en religie. De rol van religie in de publieke sfeer en binnen de ‘civil society’ is een van zijn onderzoeksgebieden. Zijn onderzoek richt zich momenteel vooral op de relatie van markt en moraal. Hij leidt een team van economen, filosofen en theologen in het Good Markets’ onderzoeksproject naar de vraag of samenlevingen met een vrijemarkteconomie floreren als burgers, overheden en bedrijven de moraal respecteren en deugdzaam handelen. Recent publiceerde hij (samen met Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk) ‘Het goede leven en de vrije markt’ (Lemniscaat 2018) en ‘Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde’ (Boom 2019).