(+31)040 - 304 60 58

Ger Groot (1954) is universitair hoofddocent voor filosofische antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was van 1999 tot 2014 hoogleraar ‘Filosofie en Literatuur’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is medewerker voor filosofie en literatuur bij NRC-Handelsblad en columnist bij Trouw. Daarnaast levert hij regelmatig bijdragen aan wijsgerige, literaire en culturele tijschriften, vooral op het gebied van de cultuurfilosofie en het hedendaagse Franse denken.