150 epigrammen uit de Anthologia Graeca
Vertaald en toegelicht door Christiaan Caspers
Vertalers: Constant Broos, Willy Eurlings
Redactie Paul de Hert, Andreas Kinneging en Maarten Colette
DAMON Najaar 2019 is online te bekijken of gratis te bestellen
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy