(+31)040 - 304 60 58

Jeroen Vanheste

Terug naar overzicht

Dr. Jeroen Vanheste is docent filosofie aan de Open Universiteit. Hij houdt zich met name bezig met de filosofie van mens en cultuur en met de raakvlakken tussen literatuur en filosofie.

Zijn proefschrift Guardians of the Humanist Legacy handelt over de cultuuropvatting en cultuurkritiek van T.S. Eliot en andere intellectuelen uit het Interbellum.