(+31)040 - 304 60 58

Philo van Alexandrië

Terug naar overzicht

Philo van Alexandrië (20 v.Chr. - 40 n.Chr.) was een gehelleniseerde Joods filosoof, afkomstig uit Alexandrië in Egypte. Hij bekleedde een leidende positie binnen de Joodse gemeenschap in Alexandrië.
Zijn werk bevat zowel elementen van het joodse denken als van het Griekse denken en het doel dat hij vooropstelde was het verzoenen van beide tradities. Hierbij maakte hij gebruik van allegorische verhalen.