Heidegger-reeks

Onder redactie van Alfred Denker, Jacob van Sluis en Harald van Veghel.

Vertaald en van een nawoord voorzien door Vincent Blok. Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Heideggers Wat is metafysica? bevat drie teksten. De hoofdtekst betreft de inaugurele rede die Heidegger...
€ 16,90
“Hij werd geboren, deed zijn werk en stierf” – zo kernachtig vatte Martin Heidegger samen wat aan het leven van Aristoteles filosofisch van belang was. Veel meer had hij liever niet van zichzelf...
€ 24,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In 1935 gaf Martin Heidegger, twee jaar na zijn rectoraat van de universiteit van Freiburg, zijn befaamde colleges 'Inleiding in de metafysica'. In een eerste...
€ 17,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks De auteurs van dit boek zijn allen al langer vertrouwd met het denken van Martin Heidegger. Dat geldt wel in het bijzonder voor Otto Pöggeler, die Heidegger...
€ 18,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Deze leeswijzer sluit nauw aan bij Heideggers ‘Sein und Zeit’ en is zowel bruikbaar bij de bestudering van de oorspronkelijke Duitse uitgave als bij de...
€ 14,90
Tweede druk. Over het humanisme is eerder verschenen met isbn: 978 90 5573 505 1 Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Heideggers Over het humanisme is het inmiddels fameuze gelegenheidsgeschrift...
€ 16,90